Home | Publicaties | Nieuws/Reacties | Dieksjonnaer

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

  • wandelexcursies
  • lezingen
  • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

  • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
  • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
    behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook d’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar jos@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

Documenteer nu de coronacrisis

Binnen honderd jaar zullen ze zich misschien afvragen waarom de kinderen in 2020 plots op beren moesten gaan jagen en waarom de mensen toen zoveel andere vreemde dingen deden. Terwijl heel gewone zaken zoals aan zee gaan uitwaaien of op een terrasje genieten van de eerste lentezon plotseling niet meer mogelijk waren.

Wij kennen natuurlijk het antwoord, maar als Heem en Natuur Voeren tegen die tijd nog bestaat zal er zeker iemand zijn die aan de lezers van zijn tijd wil uitleggen welke impact het coronavirus had op het dagelijkse leven van de Voerenaars in 2020. Maar waar zal hij die informatie vinden? De kranten en websites staan elke dag vol met groot en  klein nieuws over de crisis, en daar zullen ze in 2120 al heel veel in kunnen lezen. Maar wij willen ons specifiek richten op hoe die in Voeren is ervaren.

Histories, een vzw die alle initiatieven op het gebied van heem- en familiekunde in Vlaanderen probeert te bundelen, roept iedereen op te documenteren wat we vandaag meemaken. Daarom vragen we alle Voerenaars om ons te laten weten hoe ze deze periode doorkomen of wat hun zeker speciaal zal bijblijven, eenmaal alles weer lang achter de rug is. Wat moeten we straks zeker kunnen vertellen aan de generaties die na ons komen?

Je mag je verhaal sturen naar Rik Palmans (rik@heemennatuurvoeren.be).


Hazelmuizen in Voeren

Goedele Verbeylen verrichtte in het verleden al heel veel onderzoek naar het voorkomen van dit diertje. Een wetenschappelijk rapport daaromtrent (in het Engels) is nu online beschikbaar. Je kunt het downloaden via deze link.


Voerens Blaedsje 66 alleen digitaal!

De corona-crisis maakt het onmogelijk om het Blaedsje nu ook in gedrukte vorm te verspreiden. Daarom is er voor deze keer alleen een digitale versie beschikbaar. De volgende editie, in juli, zullen we dan met deze samenvoegen tot een dubbelnummer.

We willen tegen die tijd ook weer activiteiten organiseren. We hebben onze algemene ledenvergadering al moeten verschuiven naar een voorlopig nog onbekende datum. Hopelijk is het corona-virus binnenkort uit onze contreien verdreven en kunnen we weer zonder vrees voor besmetting in groep de natuur in trekken.


Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!