Home | Publicaties | Nieuws/Reacties | Dieksjonnaer

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

  • wandelexcursies
  • lezingen
  • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

  • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
  • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
    behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook d’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar jos@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

Werkwinkel

Op maandag 2 maart 2020 om 20:00 uur houden we onze volgende Werkwinkel bij Jan Verheyden thuis (Mostert 14, Teuven). Zoals altijd: een vaste agenda is er niet, de deelnemers mogen elk onderwerp te berde brengen, zolang het maar verband houdt met de geschiedenis, de cultuur, de natuur of het leefmilieu van onze streek. Iedereen is welkom, ook niet-leden die eens van de sfeer willen proeven.

Wie wil mag ook al wat eerder komen. Jan heeft de afgelopen jaren diverse filmpjes gemaakt over de natuur en het landschap van de Voerstreek en omgeving. Die zal hij vanaf 19:30 uur op een tv-scherm laten draaien.Geniet mee van Onze Natuur van achter het scherm
 
Onze Natuur maakt op dit moment overal te lande beelden voor een natuurdocu-reeks die in 2022 uitgezonden zal worden op Canvas. Online kan je echter nu al genieten van tal van sneak peaks! Onze Natuur wil je samen met Natuurpunt het wilde België in volle glorie laten ontdekken met ongeziene beelden, onvertelde verhalen, ongehoord natuurnieuws, verrassende live cams en inspirerende activiteiten waardoor je niet anders kan dan grenzeloos trots zijn op wat er zich in ons eigen land afspeelt. De cameramannen zijn ook al diverse keren in Altenbroek komen filmen; wij mogen als Voerenaars trots zijn op de unieke natuurwaarde in onze gemeente! Volg Onze Natuur op http://www.onzenatuur.be/categorie/video/ of via hun Facebook-pagina, en wie weet komt de Voerense natuur hier en daar in beeld.


Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!