Home | Publicaties | Nieuws/Reacties | Dieksjonnaer

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

  • wandelexcursies
  • lezingen
  • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

  • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
  • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
    behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook D’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar secr@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

D’r Koeënwoof 2020 is er

De editie van dit jaar is klaar. Onze auteurs waren wel enigszins gehandicapt doordat de archieven wegens de coronacrisis waren gesloten en omdat het interviewen van vooral oudere personen niet echt vanzelfsprekend was. Gelukkig is tegenwoordig heel wat archiefmateriaal via het internet toegankelijk. Leden van Heem en Natuur krijgen D’r Koeënwoof in de bus. Anderen kunnen dit jaarboek apart bestellen voor € 10,-. Je kunt het ook digitaal lezen.

Het historische luik omvat artikels over onder meer de familie de Schiervel in Altenbroek, over de pest die onze streek trof in 1632-1637 en over een papiermolen die ooit in Schoppem stond. Ook enkele pastoors/priesters uit lang vervlogen tijden passeren de revue: Matthaeus Caekers uit Teuven en Nicolaes Rigals uit ’s-Gravenvoeren, naast Matthias Huynen die ook in het vorige jaarboek al ter sprake kwam. Iets recentere geschiedenis is de bouw van ‘modelwoningen’ in de naoorlogse periode.

In een interview vertelt Danny Zeevaert hoe hij de laatste decennia de natuur in de Voerstreek zag veranderen. In een verslag uit 1895 lezen we dat de Toebak in Teuven indertijd een waar orchideeënparadijs was.

Erratum: in het artikel over de pest (pag. 15-26) is er iets fout gegaan met de voetnoten. Voetnoot 5 komt twee maal voor, zodat al de volgende een hoger nummer moeten krijgen. In de digitale versie hebben we die fout rechtgezet, maar in de gedrukte versie moet je er wel rekening mee houden.

Hazelmuizen in Voeren

Goedele Verbeylen verrichtte in het verleden al heel veel onderzoek naar het voorkomen van dit diertje. Een wetenschappelijk rapport daaromtrent (in het Engels) is nu online beschikbaar. Je kunt het downloaden via deze link.


Dubbelnummer van Voerens Blaedsje

De corona-crisis maakt het onmogelijk om nr. 66 van het Blaedsje ook in gedrukte vorm te verspreiden. Daarom hebben we 66 en 67 samengevoegd tot een dubbelnummer. Je kunt het ook digitaal lezen.


Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!