Home | Publicaties | Nieuws/Reacties | Dieksjonnaer

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

  • wandelexcursies
  • lezingen
  • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

  • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
  • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
    behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook d’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar jos@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

Hazelmuizen in Voeren

Goedele Verbeylen verrichtte in het verleden al heel veel onderzoek naar het voorkomen van dit diertje. Een wetenschappelijk rapport daaromtrent (in het Engels) is nu online beschikbaar. Je kunt het downloaden via deze link.


Voerens Blaedsje 66 alleen digitaal!

De corona-crisis maakt het onmogelijk om het Blaedsje nu ook in gedrukte vorm te verspreiden. Daarom is er voor deze keer alleen een digitale versie beschikbaar. De volgende editie, in juli, zullen we dan met deze samenvoegen tot een dubbelnummer.

We willen tegen die tijd ook weer activiteiten organiseren. We hebben onze algemene ledenvergadering al moeten verschuiven naar een voorlopig nog onbekende datum. Hopelijk is het corona-virus binnenkort uit onze contreien verdreven en kunnen we weer zonder vrees voor besmetting in groep de natuur in trekken.Geniet mee van Onze Natuur van achter het scherm
 
Onze Natuur maakt op dit moment overal te lande beelden voor een natuurdocu-reeks die in 2022 uitgezonden zal worden op Canvas. Online kan je echter nu al genieten van tal van sneak peaks! Onze Natuur wil je samen met Natuurpunt het wilde België in volle glorie laten ontdekken met ongeziene beelden, onvertelde verhalen, ongehoord natuurnieuws, verrassende live cams en inspirerende activiteiten waardoor je niet anders kan dan grenzeloos trots zijn op wat er zich in ons eigen land afspeelt. De cameramannen zijn ook al diverse keren in Altenbroek komen filmen; wij mogen als Voerenaars trots zijn op de unieke natuurwaarde in onze gemeente! Volg Onze Natuur op http://www.onzenatuur.be/categorie/video/ of via hun Facebook-pagina, en wie weet komt de Voerense natuur hier en daar in beeld.


Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!