Home | Publicaties | Nieuws/Reacties | Dieksjonnaer

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

 • wandelexcursies
 • lezingen
 • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

 • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
 • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
  behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook d’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar jos@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

 • Zaterdag 27 april 2019: excursie naar Kelmis, voor een kennismaking met de zinkflora en een bezoek aan het vernieuwde museum van de Vieille Montagne, over de geschiedenis van Neutraal-Moresnet en de zinkindustrie. Omdat we met zo weinig mogelijk auto’s naar Kelmis willen rijden, doen we aan carpooling. We komen om 13:30 uur samen aan de Bauwerd (kerkplein) in Sint-Pieters-Voeren. Wie zelf naar Kelmis wil rijden: omstreeks 14:00 uur zijn we aan het museum (Lütticher Straße 278). We krijgen in het museum wellicht groepstarief, maar iedereen moet zijn eigen entree betalen: € 4,00 per persoon.

 • Maandag 29 april 2019, om 19:30 uur, in het Veltmanshuis (Paviljoen), Kwinten 3 in Sint-Martens-Voeren: jaarlijkse ledenvergadering van Heem en Natuur Voeren, met een lezing door Th.J. van Rensch: Licht op het zonneleen Gronsveld.

  Gronsveld was tot aan de Franse Revolutie een klein, maar onafhankelijk gebied ten zuid-oosten van Maastricht. Het was rond 1400 als ‘land’ ontstaan uit de oorspronkelijk losse onderdelen Gronsveld, Eckelrade, Honthem, Heugem en (tot 1728) Slenaken. Daarnaast bestonden er juridische banden met Vaals, Sint-Martens-Voeren en Oost.
  Formeel behoorde Gronsveld tot het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. De heren van Gronsveld erkenden de keizer als hoogste autoriteit binnen het Rijk, maar ontleenden verder hun gezag over land en onderdanen aan God en de zon (vandaar de term ‘zonneleen’). Zij beschikten over uitgebreide bevoegdheden op het terrein van bestuur, rechtspraak en belastingheffing, benoemingsrechten en diverse economische monopolies zoals munt-, molen- en mijnbouwrecht.

  Zie ook het Voerens Blaedsje (2019/1), met een artikel over het gelijknamige boek.

 • Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!