Home | Publicaties | Nieuws/Reacties | Dieksjonnaer

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

 • wandelexcursies
 • lezingen
 • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

 • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
 • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
  behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook d’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar jos@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

 • Op zaterdag 5 oktober organiseren wij een excursie naar het dorpje Wahlwiller.

  Op 5 oktober brengen we een bezoek aan het dorpje Wahlwiller – gelegen aan de Rijksweg Aken–Maastricht – en bezoeken daar de 13de-eeuwse Romaanse parochiekerk die rond het einde van de Tweede Wereldoorlog beschilderd is door de uit Rotterdam verdreven jonge kunstenaar Aad de Haas (1920 – 1972). Vervolgens krijgen we onder leiding van Hub van Loo een wandeling in de natuur van Wahlwiller, gelegen aan de Zinzelbeek.

  De schilderingen van de Haas, en in het bijzonder de Kruisweg die hij voor de kerk schilderde, zijn nu heel bekend. Die bekendheid heeft het werk van de Haas te danken aan het feit dat die schildering door de katholieke kerk  gezien werd als strijdig met de katholieke opvattingen over religieuze kunst. In 1946 werd de Kruisweg op last van het Heilig Office uit Rome uit de kerk verwijderd. De Haas werd door de kerk in de ban gedaan. Er was een conflict dat op grote schaal aandacht trok van voor- en tegenstanders. Over het ontstaan van de schilderingen zal Marcel Ploemen in de kerk vertellen.

  Voor ons als Heem en Natuur Voeren is er nog een aanleiding om bij deze kerk en haar schilderingen stil te staan. In 1944 werd een zekere Jacques Mullenders (1902–1983) benoemd tot pastoor van de parochie Wahl- en Nyswiller. Vóór zijn benoeming in Wahlwiller was Jacq. Mullenders kapelaan in de Sint-Matthiasparochie in Maastricht. Jacq. Mullenders was een man die over de gave van de aanwezigheid beschikte. In Maastricht had hij een reputatie verworven als een priester die zich onder de mensen begaf en de sociale nood van de gelovigen net zo belangrijk vond als de geloofsbeleving. Niet iedereen in Maastricht was daar over te spreken. Hij werd benoemd in Wahlwiller en ging dus van de stad naar het (piepkleine) dorp. Bij zijn aantreden als pastoor in deze kleine parochie toonde hij meteen zijn ‘hervormingsdrang’ en  hield hij in de kerk van Wahlwiller grote schoonmaak. Alle prullaria die er in de loop van de jaren – en dat waren er veel – verzameld waren verwijderde hij. Hij was het die de jonge kunstenaar, Aad de Haas, uitnodigde om de kerk onder handen te nemen. Aad de Haas deed dat volop, eigenzinnig en individueel. Jacques Mullenders keek er naar en verloor gaandeweg de controle over zijn project. Het begin van een jaren voortdurende affaire die als hoogtepunten kende de verwijdering van de kruisweg van Aad de Haas uit de kerk in 1946 en de terugplaatsing in 1996 – na de dood van Mullenders. Jacques Mullenders werd in 1902 in een boerengezin in Charneux geboren. In de loop van zijn kinderjaren verhuisde het gezin naar een boerenhoeve op De Plank, de plek waar nu in de stallen ‘Boerenhof gevestigd is.

  Wij worden om 14:00 uur in Wahlwiller verwacht; de rondleiding in de kerk zal één uur in beslag nemen; daarna maken we een wandeling van 1,5 uur. We vertrekken vanaf ‘de Bauwerd’ in Sint-Pieter-Voeren om 13:30 uur en kunnen daar dus car-poolen.

  De gidsen in Wahlwiller willen graag vooraf weten op hoeveel personen zij kunnen rekenen. Dus wij vragen u om vóór 1 oktober door te geven wanneer u deelneemt (ferdinand@mertensmail.nl). De kerk vraagt voor de rondleiding een deelnameprijs van € 5,- per persoon.

 • Tel jij mee?

  Elke Voerenaar heeft er ooit al eens van gehoord, van het bijzondere padje waarvan het mannetje zorgzaam voor het eiersnoer zorgt tot enkele uren voordat de eieren uitkomen. De vroedmeesterpad is een zeldzaam geworden amfibiesoort waar we terecht fier op mogen zijn. In sommige Voerense tuinen worden eigenaars tegenwoordig verwend met laatavondconcerten.

  Natuurpunt voert in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek naar het voorkomen van de vroedmeesterpad in Vlaams-Brabant en Limburg. Op deze manier kunnen we actief meewerken aan de kennis over deze soort en aan de maatregelen die genomen moeten worden. Concreet houdt het in dat we aan elke bevolkte poel ongeveer 10 minuten gaan luisteren naar roepende mannetjes, en de aantallen noteren. Dit doen we driemaal per jaar, op een warme zomeravond tussen mei en eind juli, in de komende drie jaar (2019, 2020 en 2021). De tellingen gebeuren niet per se in natuurgebieden. Wél op plaatsen waar ze effectief zitten (of recent gezeten hebben). Dus misschien wel in jouw tuin? We zijn volop op zoek naar mensen die ons met het onderzoek willen helpen. Uiteraard kan je eerst een keer met ons op pad, om 'het vak te leren'.

  Wie interesse heeft om deel te nemen aan de tellingen, kan zich melden bij de afdeling van Natuurpunt in Voeren op het mailadres altenbroek@natuurpunt.be, of telefonisch bij Liselotte (0498/827341).

  Alvast dank!
  Liselotte

 • Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!