Home | Publicaties | Nieuws/Reacties | Dieksjonnaer

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

 • wandelexcursies
 • lezingen
 • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

 • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
 • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
  behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook d’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar jos@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

 • Zoals elk jaar organiseren we ook deze zomer enkele avond-wandelingen waarbij de natuur en de geschiedenis van onze streek aan bod komen. Elke wandeling start om 19:00 uur en duurt twee tot twee en een half uur. Deelname eraan is helemaal gratis.

  Deze zomer staat er nog één wandeling op het programma: Willy Machiels leidt een wandeling door de vallei van de Berwijn tussen Moelingen en Berneau, op vrijdag 23 augustus. Ook hier veel mooie natuur, schitterende panorama’s en veel geschiedenis. We spreken af aan de brug over de Berwijn in Moelingen.

  Noteer ook al volgende datum voor het najaar: op zaterdag 5 oktober organiseren wij een excursie naar het dorpje Wahlwiller, deel van de gemeente Gulpen/Wittem in Nederlands Limburg. We bezoeken daar de romaanse middeleeuwse kerk van de H. Cunibertus, die na de Tweede Wereldoorlog door de schilder Aad de Haas van een nieuwe schildering is voorzien. Vooral de door De Haas geschilderde kruisweg gaf in de RK kerk van die tijd veel aanstoot en werd op gezag van Rome in 1946 uit de kerk verwijderd. In de jaren ’90 van de vorige eeuw is de kruisweg weer teruggeplaatst en nu is het schilderwerk van de Aad de Haas in volle pracht te bewonderen.

  Na een bezoek aan de kerk, waar wij een toelichting krijgen van Marcel Ploemen, maken we nog een wandeling onder leiding van een gids in Wahlwiller en in het bijzonder het gebied rond de Zinzelbeek, met aandacht voor de flora.

  We vertrekken om 13:20 uur vanaf de Bauwerd (het pleintje voor de kerk) in Sint-Pieters-Voeren voor degenen die willen car-poolen. Voor wie rechtstreeks naar Wahlwiller wil rijden: om 14:00 uur worden we daar bij de kerk verwacht. Even aanmelden (ferdinand@mertensmail.nl) wordt op prijs gesteld.

 • Tel jij mee?

  Elke Voerenaar heeft er ooit al eens van gehoord, van het bijzondere padje waarvan het mannetje zorgzaam voor het eiersnoer zorgt tot enkele uren voordat de eieren uitkomen. De vroedmeesterpad is een zeldzaam geworden amfibiesoort waar we terecht fier op mogen zijn. In sommige Voerense tuinen worden eigenaars tegenwoordig verwend met laatavondconcerten.

  Natuurpunt voert in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos een onderzoek naar het voorkomen van de vroedmeesterpad in Vlaams-Brabant en Limburg. Op deze manier kunnen we actief meewerken aan de kennis over deze soort en aan de maatregelen die genomen moeten worden. Concreet houdt het in dat we aan elke bevolkte poel ongeveer 10 minuten gaan luisteren naar roepende mannetjes, en de aantallen noteren. Dit doen we driemaal per jaar, op een warme zomeravond tussen mei en eind juli, in de komende drie jaar (2019, 2020 en 2021). De tellingen gebeuren niet per se in natuurgebieden. Wél op plaatsen waar ze effectief zitten (of recent gezeten hebben). Dus misschien wel in jouw tuin? We zijn volop op zoek naar mensen die ons met het onderzoek willen helpen. Uiteraard kan je eerst een keer met ons op pad, om 'het vak te leren'.

  Wie interesse heeft om deel te nemen aan de tellingen, kan zich melden bij de afdeling van Natuurpunt in Voeren op het mailadres altenbroek@natuurpunt.be, of telefonisch bij Liselotte (0498/827341).

  Alvast dank!
  Liselotte

 • Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!