Home | Publicaties | Nieuws/Reacties | Dieksjonnaer

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

 • wandelexcursies
 • lezingen
 • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

 • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
 • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
  behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook d’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar jos@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

 • De tentoonstelling in het gemeentehuis van Voeren over ‘elektrische torens’ is verlengd tot vrijdag 13 december 2019. Meer informatie is te vinden op https://www.voeren.be/nieuws/tentoonstelling-nieuw-leven-voor-elektrische-torens.
  Van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 12 uur, op woensdag ook van 14 uur tot 16 uur en op vrijdag ook van 13 uur tot 19 uur. Ingang langs de hoofdingang van het AC De Voor (op vrijdagnamiddag aanbellen aub). • Op woensdag 18 december 2019, om 14 uur, vindt in de kerk Sint-Petrus-en-Paulus van Vroenhoven (Pastoor Counestraat) de presentatie plaats van de Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Haspengouw. Meer info op de website van Erfgoed Haspengouw. • De presentatie van de editie 2019 van ons jaarboek, d’r Koeënwoof, was een voltreffer. Ongeveer 50 belangstellenden profiteerden op zondagvoormiddag 17 november 2019 van de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de forellenkwekerij en de Commanderie in Sint-Pieters-Voeren, met Julien Geelen als deskundige gids. Nadien kregen we ook uitleg van Emiel Lemmens over de klokken van de kerk en mocht iedereen zijn exemplaar van d’r Koeënwoof mee naar huis nemen.
        => foto’s

  PS: In de gedrukte versie staat op pagina 25 onderaan een foutje: de ontwikkeling van een forelleneitje duurt 420 temperatuurdagen, dat is 42 dagen bij 10 °C. • Op de eerste Werkwinkel van deze winter, op 23 oktober 2019, waren we met 15 bijeen bij Fridy Maurer in de Potpourri. Uiteenlopende zaken werden besproken, onder meer enkele actuele milieuproblemen die zich in Voeren stellen.

  Een eerste zijn de geplande windmolens bij Warsage, die vanuit westelijk Voeren duidelijk zichtbaar zullen zijn. Daar is niet iedereen even blij mee. Van de andere kant is het groene energie voor 9.000 huishoudens. Voor een vereniging als de onze is het dan moeilijk om een eenduidig standpunt in te nemen. Van een andere orde is het geplande opslagterrein van een landbouwbedrijf in Teuven, op de voormalige parkeerplaats van de transportfirma Weerts. Veel Teuvenaars vrezen voor overlast en milieu- en verkeershinder. Ze vragen zich ook af of de enorme loodsen passen in de kleinschalige woonstructuur van Teuven.


  Heem en Natuur Voeren diende daar intussen bezwaar tegen in.

  Verder hadden we het over een ‘containeradventief’, Euphorbia serpens, die met olijfboompjes meekomt uit Spanje en zich hier makkelijk handhaaft en vestigt als onkruidje tussen de tegels. En een hazelnootje bleek doorboord door de hazelnootboorder.....

  Commentaar ook op het voorwoord in het onlangs verschenen Voerens Blaedsje: is die omgevallen es in Veurs misschien aangetast door de essentaksterfte? Dat is belangrijk om te weten, want er staan nogal wat essen in de streek, dikwijls langs wegen en paden. (Maar Danny Zeevaert bevestigde later dat de boom in Veurs onderaan de stam helemaal rot was en daardoor omgevallen. Dus geen essentaksterfte in dit geval.) En aandacht voor (illegale?) jacht in het speelbos op de Schoppemerheide. Kan de nieuwe boswachter misschien invloed hebben?

  Bijen zijn van groot belang voor onze natuur en ons voedsel. Maar naast de honingbijen zijn er nog eens honderden verschillende vaak solitair levende bijensoorten, waar wij vriendelijk voor moeten zijn met voorzichtig wieden (ze zitten onder de grond) en met bijenhotelletjes ophangen op de zuidoost-kant. De houten of bamboeholletjes moeten mooi glad geschuurd worden aan de ingang, anders raken de vleugeltjes beschadigd!

  De volgende WerkWinkel zal in februari zijn, maar eerst krijgen we nog de presentatie van de nieuwe Koeënwoof, ergens in november.

 • Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!