Home

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

 • wandelexcursies
 • lezingen
 • tentoonstellingen
 • werkwinkels.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

 • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
 • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
  behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook d’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

* De koeënwoof – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Het Voerens Blaedsje, ons driemaandelijks conctactblad, kun je nu ook downloaden in pdf-formaat. In ons digitaal archief vind je nog de volgende nummers: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.


Het jaarboek, d’r Koeënwoof, brengt langere artikels, waar vaak heel wat onderzoek aan is voorafgegaan. Ook hiervan zijn de edities van de laatste jaren in pdf-formaat beschikbaar: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ook de extra-editie over Jaak Nijssen kun je downloaden.


Actueel: bescherming van de valleien van Voer en Gulp.


Activiteiten

WERKWINKEL:

Maandag 15 oktober 2018  20.00u

Potpourri Fridy Maurer, Schophem 2, 's-Gravenvoeren

Toegang gratis, iedereen is welkom, de eerste van dit najaar.....

Werkwinkel: De doelstelling van een Werkwinkel is heel breed. Tijdens onze bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen ter sprake. We werken niet met een agenda. Alle inbreng is welkom! De natuur, landschap, fauna en flora, heem en geschiedenis, gebouwen, nieuws vanuit de dorpen komt allemaal aan bod. 

Kom maandag naar onze 8e Werkwinkel. Het gezelligste moment om te grasduinen in onze natuur en geschiedenis! 

 • Vanaf 17 oktober 2018 richt IVN Heuvelland een reeks van zeven lesavonden en zeven excursies in over het herkennen van vogels in het Wielderhoes in Wijlre (NL). Klik hier voor meer info.

 • Zondag 2 december 2018, om 10:30 uur: presentatie van ons jaarboek, d’r Koeënwoof, editie 2018, in het Veltmanshuis (paviljoen), Kwinten 3 in Sint-Martens-Voeren. Leden van Heem en Natuur kunnen hun exemplaar dan al meenemen.
 • Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!