Home | Publicaties | Nieuws/Reacties | DieksjonnaerWim Deliën volgde in 2006 de opleiding streekspecialist Voerstreek en stelde daarvoor een zeer uitgebreid eindwerk op over de neogotische kerken van Teuven en Remersdaal, geschetst in hun historisch kader. Zijn werkstuk vind je hier.Julien Geelen filterde uit LOKSTAT, ‘de historische databank van lokale statistieken’ die werd opgesteld door de Universiteit Gent, de gevens over de zes dorpen van de Voerstreek. Die geven een beeld van hoe onze dorpen er omstreeks 1900 uitzagen. Zijn artikel vind je hier.
Op de vergadering van de VOER (Voerense Onroerend-ErfgoedadviesRaad), op 7 januari 2019, kwamen onder meer ter sprake:

  • De nieuwe situatie in Altenbroek (’s-Gravenvoeren): de vorige eigenaars hebben het goed verkocht. Het kasteelgebouw, met een klein gedeelte van de omringende terreinen, behoudt zijn toeristische bestemming (hotel/restaurant); 43 ha (bos, graslanden en een deel van het park – met onder meer de Sint-Lambertusbron) komen in handen van Natuurpunt.
  • De oude, bouwvallige muur van het kerkhof van Sint-Martens-Voeren is heropgebouwd door gemeentewerklieden met gebruik van voor onze streek zo kenmerkende silex (vuursteen).
  • Studenten uit Luik werken de komende maanden aan een project rond de ‘trafo-torens’ (de hoge elektriciteitscabines) in onze gemeente. Ze willen nagaan of die een nieuwe bestemming kunnen krijgen. (Zie ook het artikel dat Elza Vandenabeele over deze torens schreef in d’r Koeënwoof 31.)
  • De Sint-Annakapel in ’s-Gravenvoeren is in slechte staat. De gemeente onderzoekt welke oplossing mogelijk is, waarbij tegelijk de moeilijke verkeerssituatie op deze plek verbeterd kan worden.Bep Mergelsberg heeft zich verdiept in de oorsprong van de plaatsnaam ‘Bauwerd’, die op een van de Werkwinkels ter sprake was gekomen. Haar volledige tekst vind je hier.In het Blaedsje van januari 2019 publiceerden we een beperkt verslag van de Werkwinkels die in de maanden voordien hadden plaatsgevonden. Een volledig verslag vind je hier.
De Vlaamse regering besliste op 20 december 201 om Altenbroek en de Voervallei met omgeving en de Gulpvallei met omgeving definitief te beschermen als cultuurhistorisch landschap. Lees verder...