Home | Publicaties | Dieksjonnaer

Het Voerens Blaedsje, ons driemaandelijks conctactblad, kun je nu ook downloaden in pdf-formaat. In ons digitaal archief vind je nog de volgende nummers: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.


Het jaarboek, d’r Koeënwoof, brengt langere artikels, waar vaak heel wat onderzoek aan is voorafgegaan. Ook hiervan zijn de edities van de laatste jaren in pdf-formaat beschikbaar: 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ook de extra-editie over Jaak Nijssen kun je downloaden.

 | Inhoudsopgave van deze nummers |

In deze nummers van het  Voerens Blaedsje verschenen artikels over:

60: [2018/4] 482 Herfstgobelijn — 483 Het einde van de nagelboom / Opknapbeurt voor Deniskapel — 484 Natuurreservaat Altenbroek 43 ha groter / Een kanonskogel van de Schans? — 485 Houw / Zomerwaarnemingen — 486 Snoeicursus in Altenbroek — 487 Zomerwandelingen 2018 — 488 Agenda / Streekproductenmarkt in Teuven — 489 Onze dorpen in een middeleeuws landschap — 490 Veurs verandert! — 491 D’r Baeëndel en het Wissemenneke — 492 De vliegenzwam: giftig en hallucinerend / Gezocht: vrijwilligers voor collectie Theo Broers — 493 Gemeenteraadsverkiezingen (1952)

59: [2018/3] 474 Zomer — 475 Orchideeën in Altenbroek / VOER: Voerense Onroerend-Erfgoed Adviesraad — 478 Een boeiend verhaal over de Schans in Moelingen / Een natuurrapport voor elke gemeente — 477 Veel belangstelling voor excursies / 478 Felicitaties voor Jos Buysen / Het jaar zonder zomer — 479 Gezeumers — De beuk van Leon Haccourt — 480 Oud-Stuyvekenskerke — 481 Moederkoren en ergotisme / Agenda

58: [2018/2] 466 Polkadot — 467 Valleien beschermd als cultuurhistorisch landschap — 468 Paddenstoelen en signatuurleer — 469 Vakwerkbouw — 470 Onze vijfde Werkwinkel in het Veltmanshuis / Nieuwe secretaris — 471 Het Gulpproject: grensoverschrijdend waterbeheer — 472 Beheerwerken in Altenbroek / Guillaume Valleye: oorlogsheld stierf 100 jaar geleden _ 473 Nieuw Taxibedrijf bij Voerens Amateur Toneel / Agenda

57: [2018/1] 458 Wachttijd — 459 Druk bezochte presentatie van d’r Koeënwoof / Everzwijnen — 460 Gebiedsgerichte plattelandsontwikkeling / Plukdag Altenbroek — 461 Sjöppe, reke en gaffele — 463 Paddenstoelen en volksgeloof / Chiro actief in Altenbroek — 464 Internationaal slaapmuizencongres bezoekt ook Voeren — 465 Gezeumers / Streekproductenmarkt / Werkwinkels

56: [2017/4] 450 Biodiversiteit — 451 Jeanne Claessens / Uitmijnen in Altenbroek — 453 Aangename zomeravondwandelingen — 454 Oom Wanja, een nieuw toneelstuk van het VAT — 455 Krulzoom / Chiro aan de slag in Altenbroek — 456 Gezeumers: heropbouw naar de Eerste Wereldoorlog, een terugblik op de Open Monumenten Dag / Actie ‘Plant van hier’ van Natuurpunt — 457 Interessante waarnemingen

55: [2017/3] 414 Vuurvliegjes — 443 In memoriam Theo Broers — 444 Everzwijnen / Gezeumers — 445 Paddenstoelen als afrodisiacum — 446 De Harmonie van Sint-Pieters-Voeren — 447 Natuurverkenning in Altenbroek — 448 Hout voor zagerij Spee in Schophem / Wandelen met Heem en Natuur Voeren

54: [2017/2] 426 Kruiden  427 Remersdael / Platz — 428 Gezellige werkwinkel in het Veltmanshuis — 429 Telefoneren — 431 Paddenstoelen en gastronomie — 432 Stropen — 433 Een mini-zondvloed — 435 Altenbroek trekt veel bezoekers / Ammoniak meten — 436 Onroerend Erfgoed inventariseert Voerense landschap / Mathieu Possen _ 437 Een bijbel uit 1556 keert terug naar Voeren / Boeiende vleermuizenexcursie — 438 Buiten-wijs: voorjaarsbloeiers — 439 Taaltoestand in de scholen van de Voerstreek in 1956 / De familie Geelen — 441 Het vroegere postkantoor van Sint-Martens-Voeren / Agenda (wandelingen)

53: [2017/1] 414 Herder — 415 Op de Saele — 416 Boerenbond-zaakvoerders — 417 Telefoneren — 418 Gezeumers — 419 Paddenstoelen en houtrot — 420 Buiten-Wijs: bio-indicatoren — 421 Veel belangstelling voor de Schans in onze Werkwinkel — 422 Voerense schooljeugd helpt bij natuurbeheer — 423 Presentatie van d’r Koeënwoof 37 / Grenswijzigingen in 1843 — 424 Heide in de Voerstreek — 425 Gelukkig nieuwjaar: schampkaarten / Agenda

52:[2016/4]  402 In het echt — 403 Eikelmuis duikt weer op in Voeren — 404 Helpers gezocht voor het hazelmuismeetnet — 404 Volksgeneeskunde van weleer — 405 Voeren in 1491 — 406 Lichtgevende paddestoelen — 406 BIJ-zaken — 407 Buiten-wijs: bronnen met zuiver water — 408 Waar komt de naam Blanckthys vandaan? — 409 Gezeumers — 410 Nieuwe versie Werkwinkel — 411 VAT brengt De Canadese Muur — 412 Nieuws uit Altenbroek — 413 Een jaarboek vol verhalen

51: [2016/3] 390 Bomen zijn net mensen— 391 In memoriam Rob Brouwers — 392 Gezeumers — 393 Het huuske en de gazetten / Quetelet en de koeien — 394 Gele anemonen in het Hoogbos — 395 Rullen en Magis in 1904 — 396 Waar komt de naam Kinkenberg vandaan? / Harde en zachte plastics — 397 Galloways / Buiten-wijs: een natuurlijke ‘boksbal’ — 398 Heksenkringen — 399 Alweer een bosbrand in bosreservaat Veursbos — 400 Nieuws uit Altenbroek — 401 Dansende koeien / Huuskesboom of Libekerbömke / Werkwinkel / D’r Koeënwoof

50: [2016/2] 374 Mobiel — 375 De jaarvergadering (22 januari 2016): belangrijkste punten — 375 Waar komt de naam ‘kommel’ vandaan? — 376 Gezeumers — 378 Familienamen in Voeren — 379 Maaien met de zès — 380 Vluchtelingen zijn van alle tijden — 380 Te mooi om waar te zijn — 381 Lees oude boeken met Google Books — 383 Fijn stof bij de buren — 383 Antwoord op: wie kent deze zwam? — 383 Grote zilverreigers in Voeren — 384 25ste LIKONA-dag: 600 deelnemers vieren jubileum mee — 385 De Bronnenwandeling met de plantengroep van het NHGL — 385 De vliegenzwam — 386 Heiligdom op heidendom — 387 Wie weet meer over de Huuskesboom — 387 D’r Koeënwoof: artikels terugvinden — 388 Winterse werken in Altenbroek — 389 HEEM digitaal — 389 Agenda

49: [2016/1] 362 Kijken — 363 Presentatie van ons jaarboek 2015 — 364 Gezeumers — 365 Van 300.000 jaar geleden tot nu — 366 Winter — 367 Voorzitterswissel bij MilieuAdviesRaad Voeren / Wie kent deze zwam? — 368 Opnieuw heide op de Schoppemerheide / Varens en kanker — 369 Viehscheid op Rule — 370 De Honingzwam — 371 Trowwe en boere — 372 Boeken en publicaties / Zieke populieren — 373 Oude grafstenen / Een opschrift in de Steenboskapel

48: [2016/1] 338 Ingezonden brief — 340 Kapel Kinkenberg 339 — 340 Gezeumers — 342 Tonderzwam — 343 Jaarvergadering — 344 Uitmijnen — 345 Zomerweer / Omroep Voeren — 346 Oma’s schortje — 347 Nieuwe plukboomgaard — 349 Oproepen / Agend

47: [2016/1] 351 Gezeumers — 352 In memoriam Mevrouw Maria Jorissen, juffrouw Vrancken van Sint-Pieëter— 353 Op de fiets — 354 Hoeneveldje / Berkenzwam — 356 Bijenweetje / Dwergvleermuis — 357 Kalkgraslanden — 359 Ne Sjolk — 360 KW komt eraan! / Oproepen — 361 Agenda


In deze nummers van d’r Koeënwoof verschenen artikels over:

39: [2018] 1 Het kapittel van Sint-Martens-Voeren | Elza Vandenabeele — 2 Oorlogsherinneringen: augustus 1914 | Polycarpus van Schaik — 7 ’s-Gravenvoeren in 1952 | Elza Vandenabeele — 16 Een wandeling door ’s-Gravenvoeren anno 1670 | Rik Palmans — 28 Natuur aan de Berwijnmonding | Rik Palmans — 33 Pastoor d’Affnay vertelt (1746) | Hub Smeets — 36 Toponymische verkenning aan de buitengrens van Moelingen (1) | Willy Machiels — 47 De 18-daagse veldtocht van twee broers in mei 1940 ... | Julien Geelen — 49 ... en van Henri Lemmens | Julien Geelen, Emiel Lemmens — 50 De Jezuïeten en ’s-Gravenvoeren (2) | Hub Smeets — 67 Het raadselachtige verleden van la Tourelle (2) | Tom Moolenaar — 74 Cider: van bij- tot topproduct | Jean-Marie Ernon

38: [2017] 1 De Sint-Jozefschool van De Plank | Edy Naelaerts — 2 De Jezuïeten in ’s-Gravenvoeren | Hub Smeets — 7 Het Wit Kruis aan de Voer | Hub Smeets — 10 Jetteke van Veurs | Julien Geelen — 12 Zuivelfabriek Sinte-Brigitta (slot) | Julien Geelen — 14 Nog een crash | Jos Buysen — 15 Een waardevol vakwerkhuis gedocumenteerd | Elza Vandenabeele — 18 Veurserveld, de stationsbuurt van Sint-Martens-Voeren —| Elza Vandenabeele — 22 Chronogrammen in Voeren (2) | Rik Palmans — 24 La loi sur les céréales en de graanmarkt van Aubel | Rik Palmans — 28 De Steenboskapel: ‘onder de schaduw van ’t Ware Kruis’ | Rik Palmans — 32 Het uit de kerk van Moelingen verdwenen en teruggevonden obiit uit 1728 | Willy Machiels — 37 Het pensionaat en de buitenschool van ’s-Gravenvoeren — Jean-Marie Ernon — 39 Oude Harmonie Sint-Cecilia ’s-Gravenvoeren (deel 3) | Rob Brouwers — 40 Jonge bossen | Rik Palmans — 43 Gedichten | Tonnie Kleijnen — 44 Herinneringen aan vroeger | Rina Lorquet-Spee

37: [2016] 2 Natuurreservaat Altenbroek bestaat twintig jaar | Rik Palmans — 10 Het oosten en het westen van Voeren | Elza Vandenabeele — 15 Een Romeinse weg in Hoeneveldje | Tim Vanderbeken — 26 Zuivelfabriek Sint-Brigitta in Sint-Martens-Voeren | Julien Geelen — 30 Parochiepriesters van de parochie Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming Moelingen | Willy Machiels — 41 Bakkerijcollectie Theo Broers geïnventariseerd | Katrien Houbey – 44 Voeren in mei 1940 | Elza Vandenabeele — 46 Herinneringen aan de oorlog | Rina Lorquet-Spee, Jan Lemmelijn — 50 1914-1918 – enkele aanvullingen | Elza Vandenabeele — 51 Van dorpsstier tot proefbuis | Julien Geelen — 54 De nagelboom van ’s-Gravenvoeren | Willy Duijsens — 55 De raadselachtige geschiedenis van la Tourelle | Tom Moolenaar

36: [2015] 3 Moelingse voornamen, 60 jaar geleden | Willy Machiels — 8 Oude Harmonie Sint-Cecilia ’s-Gravenvoeren (deel 2) | Rob Brouwers — 10 Truiense burgerwachten kregen hulp in Remersdaal (1914) | Mark Dusar — 14 Het Voerense landschap | Elza Vandenabeele — 17 Pronk of Bronk? | Jean-Marie Ernon — 19 Het oorlogsmonument van Alfons Detry (Schilberg, Sint-Martens-Voeren) | George Gubbels — 22 Altenbroek, een korte geschiedenis | Rob Brouwers — 24 De wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog | Elza Vandenabeele — 26 Winand Vandeberg, Trees Meertens en Sjeuve Dodemont | Rob Brouwers — 30 De pastoors van ’s-Gravenvoeren —| Jean-Marie Ernon — 31 Chronogrammen in Voeren | Rik Palmans — 33 Duitse noodbruggen over de Maas tussen Navagne en Lixhe, augustus 1914 | Willem Driesen — 51 Honderd jaar geleden: een ooggetuigenverslag uit het dagboek van Charles O’Kelly | Guido Sweron

35: [2014] 6 ’t Sjroep va mienge graopa | Julien Geelen — 10 Oude Harmonie St. Cecilia ’s-Gravenvoeren deel 1 | Rob Brouwers — 14 Overzicht van het jaar | Jean-Marie Ernon — 15 Toponymische wandelingen in Moelingen: Derde wandeling | Willy Machiels — 22 Pietershof Wijndomein | Piet Akkermans — 24 Het bosreservaat Veursbos: hotspot voor biodiversiteit en onderzoek | Kris Vandekerkhove — 32 Grote stenen in Voeren | Elza Vandenabeele — 34 Het Lager Onderwijs | Victor Renckens — 36 Zomer 1914: de Eerste Wereldoorlog breekt uit | Rob Brouwers — 44 Augustus 1914 in Sint-Martens-Voeren | Elza Vandenabeele — 46 Burgerslachtoffer op De Plank 1914 | Jos Buysen — 47 Bibliografie 1914-1918 Elza Vandenabeele

34: [2012] 3 Voorwoord | Rita Plattau — 5 Bij de honderdste Ronde van Frankrijk | Rob Brouwers en Jacky Janssen — 13 De geschiedenis van de Jezuïetenhof, tegenwoordig ’s-Gravenhof genoemd | Rob Brouwers — 17 Afscheid van een kind | Erwin Pasmans — 19 Dorpspoel | Jos Buysen — 23 Gras-kuil-hooi | Julien Geelen — 31 Toponymische Wandelingen in Moelingen, Tweede Wandeling: Moelingen Zuidwest | Willy Machiels — 39 Wie vult aan? — 40 Reacties op het vorige jaarboek (nr. 33)

33: [2011] 3 Voorwoord | Mieke Nyssen — 3 Voerense plaatsnamen | Willy Machiels, Rob Brouwer, William Nijssen, Marina Slootmaekers, Emiel Lemmens, Jaak Nijssen — 28 Trage wegen: dragers van waardevolle kwaliteiten | Zowie Vangeel — 33 Pastoor Johannes Caenen 1627 of 1628 - 17 augustus 1708 | Dr. J. Christiaan Caanen — 41 Rullen vuursteenexcursie 31 mei 2011 | Jos Buysen — 44 De Kerkstraat in Sint-Martens-Voeren in vroegere jaren | Elza Vandenabeele — 47 De Speurneuzen | Jet Radix — Sjroep make begint mit haothaole | Julien Geelen

32: [2010] 2 Herinneringen aan vader | Bart Nyssen — 6 Stille verbondenheid ... | Ellen De Beule — Vensters op de ondergrond | Elza Vandenabeele — 11 Een veelzijdige struik, die Gewone vlier | Anne van der Linden — 14 Voeren, het laatste bolwerk van de hazelmuis in Vlaanderen? Verspreidingsonderzoek en monitoring | Goedele Verbeylen — 30 Versjes uit de oude doos | Elza Vandenabeele — 32 Gieljom Sjiepers, d’r Sjliép, een Voerens monument | Rob Brouwers — 36 De glasramen van de kerk van 's-Gravenvoeren | Jean-Marie Ernon — 46 ’s-Gravenvoeren, Mennekesput 8: woonhuis uit ongeveer 1470 - 1480 | Hans Beijer — 50 Op bezoek bij Alice Prince, schilderes en wonende te Schophem | Fridy Maurer — 53 Vraoge en reacties: Tanks beschieten St.-Martensvoeren | Jacky Janssen — 54 Bevrijding van Teuven | Hans Maurer

Extra-editie over Jaak Nijssen: [2011] 3 Redactioneel | Ellen De Beule — Wat heemkunde vermag | Jan Gerits — 11 Grafkruisjes en andere grafstenen I | Jaak Nijssen — 15 Hier kruisten onze wegen | Wim Deliën — 31 Mijn herinneringen aan Jaak | Eugène Vroonen — 33 Jaak Nijssen over plaatsnamen of toponiemen | Rob Brouwers — 37 Jaak Nijssen, Heem en Taal I | Rob Brouwers & Bart Nyssen — 51 Mijn samenwerking met Jaak Nyssen | Jan Lemmelijn — 53 Jaak Nijssen, Heem en Taal II | Rob Brouwers & Bart Nyssen — 67 Jaak D’r Koeënwòòf eges | Maurice Heusèrr — 73 Jaak Nijssen, un passionné de notre histoire régionale | Albert Stassen — 75 Hoe alles met alles te maken heeft en toch weer niet | Koen Nyssen — 83 De Dodendraad in de Eerste Wereldoorlog | Thieu Wieërs

17: [1998/2] 2 Overstromingen in Moelingen nu en vroeger 1998-1956-1891 | Willy Machiels — 5 De korenwolf | Henri Vanaubel — 5 Jaarvergadering 1998 - thema: ziekte en genezing — 6 Een verkorte historiek inzake: De Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht | Luu Lieben — 11 Genealogisch document over de familie Thelen — 11 Lezing — 12 lch kal ooch Limburgs — 13 Spelling van het Limburgs: zuivere vocalen | Jaak Nijssen — 15 Restauratie missiekruis ’s-Gravenvoeren | Martin Cailliau — 16 Van Zinnich (Teuven) naar Voorhout (bij Leiden): een luidklok | Jaak Nijssen — 27 Voerense Bibliografie | Elza Vandenabeele & Jaak Nijssen — 18 Gezäömers — 23 Uit onze workshops — 27  Boeken

16: [1998/1] 2 Nos sites archéologiques et Distrigaz | H.-C. Straet — 4 ’t Algemeen gesjraeëve Limburgs (AGL) | Bep Mergelsberg — 5 Molendag - 28 juni 1998 | Elza Vandenabeele — 6 Bezoek aan de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht op zaterdag 13 december 1997 | Luu Lieben — 7 Collega Grueles - klooster Zinnich (Red.) — De ontmoetingsdag van Limburgse Geschied- en Heemkundige kringen met als thema “De Eerste Wereldoorlog in Limburg” te Halen op zaterdag 8 november 1997 | Fred de Warrimont — Elektrische grensversperring | JN — 10 De electrische draad week af van de grens | Bep Mergelsberg — 11 60 jaar geleden - Administratieve organisatie in Voeren | Martin Cailliau — 14 Moelingen tot 1800: heren en tiendeheren | Jaak Nijssen — 18 Boek: Interview met Terra Fox | Mieke Nyssen — 20 Sint-Martensvoeren, de schutterij 1938 | Jef Collings en Jaak Nijssen — 26 Voerense Bibliografie | Elza Vandenabeele