Het verzet in Banholt tijdens de Tweede Wereldoorlog

Vanaf Maastricht en Gronsveld tot aan Vaals, vanuit Midden-Limburg en zelfs uit Holland werden ze naar Banholt geleid: onderduikers en oorlogsvluchtelingen. Ze kwamen in kleine groepjes, ’s nachts in alle stilte; gedurende de oorlogsjaren waren zij vele tientallen.

In Banholt werden zij verborgen gehouden in de kelder van ’t Patronaat. Daar verbleven ze een of enkele etmalen. Ze kregen er rust, verzorging, eten en drinken, kleding en schoeisel, identiteitspapieren. Als alles gereed was, werden de vluchtelingen ’s nachts veilig de grens over geleid.

De koster-organist Pierre Coenen regelde alles, geholpen door zijn vrouw. En de pastoor. En een kerkmeester. En gewone landbouwers. En de sjoester [schoenmaker]. En andere gewone mensen. De meesten wisten het niet van elkaar.
Coenen was hoofd van het verzet in de gemeente maar ook van twee regio’s, en als zodanig weer lid van bredere verzetsnetwerken over Zuid-Limburg, tot over de Nederlands-Belgische grens. In die netwerken kon makkelijk spionage en verraad optreden. Coenen, zijn medewerkers en hun gezinnen zijn jarenlang hun leven niet zeker geweest.

Op maandag 13 september a.s., de Bevrijdingsdag van Banholt en Terhorst, gaat het dorp zijn verzetsmensen herdenken, eren en danken. Een herdenkingsplaquette, ter ere van allen maar op naam van Pierre Coenen, zal worden onthuld, in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten en met deelname van de Zangkoren, schoolkinderen en de Koninklijk Erkende Harmonie en Klaroenkorps “Amicitia” van Banholt. De plaquette is bevestigd tegen de muur van ’t Patronaat, waar de kelder nog is.

Plaats: aan ’t Patronaat in Banholt, de plek waarlangs de vele oorlogsvluchtelingen passeerden, op weg naar de vrijheid.
Programma (onder voorbehoud):

18.00 uur    Zaal van ’t Patronaat open.

19.00 uur     (in de zaal:) Korte uitleg met behulp van PowerPoint, over de oorlogsvluchtelingen, hoe zij naar Banholt kwamen, hun verblijf in de kelder van ’t Patronaat, hoe zij hier geholpen werden en verder geleid,  de Nederlands-Belgische grens over.

19.30 uur    (buiten bij de plaquette:)
Herdenkingstoespraak, door pastoor Paul Tervoort,
        Hymne, Koninklijk Erkende Harmonie en Klaroenkorps ‘Amicitia’,
        Gedicht(en) door kinderen van Basisschool De Den,
        The Song of Peace, Zangkoor Avanti en het Lief en Leed-koor.
    
20.00 uur    Onthulling van de verzetsplaquette door achterkleinkinderen van de         verzetsman Pierre Coenen,
Last Post, Ronald Roijen,
Het Limburgs Volkslied, Harmonie, koren en publiek.

2015 uur    Gelegenheid bloemen neer te leggen.

Na afloop wordt in ’t Patronaat koffie, thee enz. aangeboden.
        Op verzoek: herhaling van de PowerPoint presentatie.
        Publicaties over Pierre Coenen, het ondergronds verzet in Banholt  en de vluchtelingenkelder zijn beschikbaar.

Meer informatie; harry.vander.bruggen@hetnet.nl.