Home | Publicaties | Archief | Dieksjonnaer | Contact


De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

 • wandelexcursies
 • lezingen
 • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

 • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
 • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
  behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook D’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar secr@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwoof, in het Nederlands verbasterd tot korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

Zondag 2 juni 2024, 14:00 uur: Natuurpunt Voeren houdt een ‘struinwandeling’ in het reservaat. De bedoeling daarvan is de leden en andere geïnteresseerden informatie en inspraak te geven over het gevoerde beheer in het reservaat.

Door de werkzaamheden in de omgeving van de Vitschen is het niet zeker of de oorspronkelijk voorziene startplaats (de parking van het landgoed) makkelijk te bereiken is. Daarom spreken we af aan de kerk van ’s-Gravenvoeren.

Vrijdagavond 14 juni 2024, 21:00 uur: Regionaal Landschap Haspengouw-Voeren (RLHV) organiseert in het kader van het Biodiversiteitsproject rond Vleermuizen in Voeren een vleermuizenwandeling. Onder leiding van Daan Dekeukeleire, vleermuizenexpert bij Natuurpunt, maken we een wandeling in Sint-Pieters-Voeren. Hij neemt daarbij een batdedector en een warmtecamera mee. De wandeling zal plaatsvinden tussen 21:00 en 23:00 uur. Als het schemerig wordt gaan de vleermuizen uitvliegen en kunnen we het meeste waarnemen.

We vertrekken aan de Bauwerd, het pleintje tegenover de kerk van Sint-Pieters-Voeren. Op de zolder van de kerk heeft RLHV onlangs nog enkele vleermuizenkasten laten ophangen.

Meld je aan bij info@rlhv.be.

Woensdag 26 juni 2024, 19:00 uur: avondwandeling in Natuurreservaat Altenbroek, met Rik Palmans. We starten op de parking van het landgoed (bij het kasteel).Het Voerense dialect, gezongen

Frits
          Janssen

Frits Janssen en Jean-Marie Ernon kennen nog liedjes in het dialect.  Enkele ervan zijn vastgelegd in filmpjes die op Youtube staan. Je kunt ze ook vinden op onze website. (Gewoon even klikken.)


Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!