Home | Publicaties | Archief | Dieksjonnaer | Contact

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

  • wandelexcursies
  • lezingen
  • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

  • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
  • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
    behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook D’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar secr@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

Werkwinkel

De eerste werkwinkel van het nieuwe seizoen vindt plaats op maandag 23 januari, om 20:00 uur, in het Paviljoen van het Veltmanshuis (Kwinten 3 in Sint-Martens-Voeren). Meld je even aan als je ook komt.
Het is een informele vergadering waarop iedereen te berde mag brengen wat hij interessant vindt – als het maar iets te maken heeft met de geschiedenis of de natuur van de Voerstreek. Een soort gezellig praatcafé dus.

Heel vaak levert dat boeiende gesprekken op, met informatie over zaken die de meeste deelnemers nog niet kenden. Dus breng die onbekende plant eens mee, of dat gekke ding van op zolder. Oude foto's zijn ook steeds interessant om te zien, of kom dat oude verhaal eens vertellen!

Denk ook alvast eens na welke excursie-onderwerpen een doel kunnen zijn om dit jaar te organiseren.


Toegevoegd aan het archief

We hebben enkele oude publicaties gedigitaliseerd en toegevoegd aan ons archief: een brochure die werd gepubliceerd ter gelegenheid van een tentoonstelling (in 1985) over de reformatie en een boekje met de grafredes bij de begrafenis van Winand Heynen (1825-1916).


Voor het project onderderadar.be van de Provincie Limburg is er een korte documentaire gemaakt over de bivakputjes in het Voerense Veursbos. De Amerikanen hadden daar tijdelijk een kamp toen ze in 1944 oprukten naar Duitsland. Je kunt het filmpje hier bekijken: https://vimeo.com/483113008.Heem nu ook te lezen op onze website

Heem was de verre voorloper van D’r Koeënwoof. Het verscheen van 1957 tot 1972, met heemkunde-artikels over heel het gebied dat tijdens het Ancien Régime het Spaanse en later Oostenrijkse deel van de Landen van Overmaas vormde: de Voerstreek en het noord-oosten van de provincie Luik. De artikels waren zowel in het Nederlands als het Duits en het Frans (en voor de talrijke gedichten meestal zelfs in het dialect).

Dank zij Jean-Marie Ernon, die de hele collectie nog bezit, hebben we alle nummers kunnen digitaliseren. Je kunt ze lezen op onze website.


Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!