Home | Publicaties | Archief | Dieksjonnaer | Contact

De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

  • wandelexcursies
  • lezingen
  • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

  • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
  • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
    behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook D’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar secr@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

Basiscursus snoeien van fruitbomen

Ben je trotse eigenaar van een hoogstamboomgaard? Dan is deze cursus een must… zeker als je pas jonge bomen aangeplant hebt. In de basiscursus leer je wat een hoogstamfruitboom is, hoe die groeit en bloeit, en hoe je aan de slag moet gaan om die te snoeien. Er is geen voorkennis vereist. De (gratis) cursus bestaat uit drie delen: een theoriemoment (op 15 november 2021) en twee praktijkmomenten (op 4 en 11 december 2021).

In de theorie komen o.a. volgende aspecten aan bod: hoe herken je blad- en bloemknoppen, hoe groeit een fruitboom, waarom snoeien we eigenlijk, welke soorten snoei bestaan er (vormsnoei, onderhoudssnoei, achterstallige snoei), wanneer pas je welke snoeivorm toe, snoeien van verschillende fruitsoorten (appel, peer, pruim, kers), … In de praktijklessen gaan we effectief aan de slag en leer je de vormsnoei zelf toepassen. De begrippen uit de theorieles komen dan nog eens aan bod.

Na het volgen van de volledige basiscursus ontvang je een certificaat, dit is in bepaalde gevallen nodig voor het verkrijgen van gemeentelijke subsidies voor de aanplant van hoogstamfruitbomen. De cursus is gratis maar inschrijven is verplicht. We vragen dat wie zich inschrijft, zich ook voor de drie delen engageert. Vergeet niet warme kleding aan te doen en gepast schoeisel, want het kan koud zijn dan! De theorieles vindt plaats in Kortessem, de praktijklessen in de boomgaard van het reservaat Altenbroek.

Meer info in deze tekst, of: Eliane.Erens@rlhv.be, http://www.rlhv.be.


Hazelmuizen

Goedele Verbeylen is bij Natuurpunt verantwoordelijk voor het project ter bescherming van de hazelmuis (door de gemeente Voeren gekozen als voor onze gemeente meest typisch diertje). Ze zoekt medewerkers die kunnen helpen bij het monitoren van de populaties die we in onze streek hebben. Dat gebeurt door in het najaar naar hun typische nestjes te zoeken en door in voor- en najaar nestbuizen te controleren. Als je geïnteresseerd bent om mee te werken, kan je haar een mailtje sturen (goedele.verbeylen@natuurpunt.be) voor meer info over het hoe, waar en wanneer.


Voor het project onderderadar.be van de Provincie Limburg is er een korte documentaire gemaakt over de bivakputjes in het Voerense Veursbos. De Amerikanen hadden daar tijdelijk een kamp toen ze in 1944 oprukten naar Duitsland. Je kunt het filmpje hier bekijken: https://vimeo.com/483113008.Heem nu ook te lezen op onze website

Heem was de verre voorloper van D’r Koeënwoof. Het verscheen van 1957 tot 1972, met heemkunde-artikels over heel het gebied dat tijdens het Ancien Régime het Spaanse en later Oostenrijkse deel van de Landen van Overmaas vormde: de Voerstreek en het noord-oosten van de provincie Luik. De artikels waren zowel in het Nederlands als het Duits en het Frans (en voor de talrijke gedichten meestal zelfs in het dialect).

Dank zij Jean-Marie Ernon, die de hele collectie nog bezit, hebben we alle nummers kunnen digitaliseren. Je kunt ze lezen op onze website.


Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!