Home | Publicaties | Archief | Dieksjonnaer | Contact


De mensen die vroeger in deze streek woonden, lieten ons een rijk erfgoed na dat we onderzoeken, bewaren en tonen. Landschap, natuur, kleine en grote monumenten, maar ook streektaal en tradities. Daarom willen we mensen samenbrengen met:

 • wandelexcursies
 • lezingen
 • tentoonstellingen.

We werken ook graag samen met verenigingen die gelijkaardige activiteiten organiseren.

Onze publicaties:

 • Voerens Blaedsje, driemaandelijks tijdschrift met korte berichten en actueel nieuws
 • D’r Koeënwoof *, jaarboek, waarin we onderwerpen uit natuur, geschiedenis en heemkunde dieper of meer wetenschappelijk
  behandelen.

Het Voerens Blaedsje bezorgen we eveneens aan de leden van Natuurpunt Voeren. In elke editie staat namelijk ook nieuws over het natuurreservaat Altenbroek en/of over NP-activiteiten in Voeren. (NP-leden die ook D’r Koeënwoof willen ontvangen, moeten die apart kopen – of ook lid worden van Heem en Natuur.)

Op deze site vind je ook de Voerense Dieksjonnaer, het woordenboek met een verzameling Voerense dialectwoorden.

Het lidmaatschap van Heem en Natuur Voeren kost € 15,00 per jaar. Je kunt dit bedrag overschrijven op rekening

IBAN: BE10 7353 5203 4004 BIC: KREDBEBB

Stuur dan ook een mail naar secr@heemennatuurvoeren.be met je naam en adresgegevens. Dan krijg je uitnodigingen voor activiteiten eveneens enkele dagen voordien per mail.

* De koeënwoof (korenwolf) – de hamster, Cricetus cricetus – is de mascotte van Heem en Natuur Voeren. Net als deze verloren gewaande bewoner van de Voerstreek is onze vereniging een hamsteraar. We verzamelen wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten, naturalia en rariteiten. De kennis hierover willen we bewaren en doorgeven aan volgende generaties.

Activiteiten

Water-Land-Schap: info-avond

Overstromingen, modderstromen, aanhoudende droogte. Elke Voerenaar kreeg er al mee te maken. Helaas zullen extreme weersomstandigheden zich in de nabije toekomst steeds vaker voordoen. Wil jij weten wat de plannen zijn om de gevolgen daarvan voor onze streek te beperken?

Kom dan naar de infoavond op woensdag 27 maart vanaf 19:00 uur in de parochiezaal van ’s-Gravenvoeren (Pley 16). We tonen een concreet voorbeeld van de overkoepelende aanpak in het Geuldal, delen de plannen voor Voeren en gaan graag met jou in interactie om te kijken hoe we samen nog meer impact kunnen maken. Samen houden we Voeren leefbaar!  Schrijf je in via info@rlhv.be.


Grenzeloos Bocagelandschap zoekt coördinator

Grenzeloos Bocagelandschap werft aan
Het Voerense dialect, gezongen

Frits
          Janssen

Frits Janssen en Jean-Marie Ernon kennen nog liedjes in het dialect.  Enkele ervan zijn vastgelegd in filmpjes die op Youtube staan. Je kunt ze ook vinden op onze website. (Gewoon even klikken.)Voor het project onderderadar.be van de Provincie Limburg is er een korte documentaire gemaakt over de bivakputjes in het Voerense Veursbos. De Amerikanen hadden daar tijdelijk een kamp toen ze in 1944 oprukten naar Duitsland. Je kunt het filmpje hier bekijken: https://vimeo.com/483113008.Heem nu ook te lezen op onze website

Heem was de verre voorloper van D’r Koeënwoof. Het verscheen van 1957 tot 1972, met heemkunde-artikels over heel het gebied dat tijdens het Ancien Régime het Spaanse en later Oostenrijkse deel van de Landen van Overmaas vormde: de Voerstreek en het noord-oosten van de provincie Luik. De artikels waren zowel in het Nederlands als het Duits en het Frans (en voor de talrijke gedichten meestal zelfs in het dialect).

Dank zij Jean-Marie Ernon, die de hele collectie nog bezit, hebben we alle nummers kunnen digitaliseren. Je kunt ze lezen op onze website.


Deelname aan de activiteiten van Heem en Natuur is gratis en staat ook open voor niet-leden!