Home | Andere publicaties: Voerens Blaedsje, D’r Koeënwoof | Archief | Dieksjonnaer | Contact


Heem, de verre voorloper van D’r Koeënwoof

Vóór 1957 had het bestuur van het Langohr-Veltmans-comité al het voornemen om een heemkundig tijdschrift te starten. Het zou Heem heten, met aandacht voor zowel historische onderwerpen als hedendaagse aspecten zoals volkstaal, natuurschoon en kunst. De gangmaker was Jozef Franssens. Hij woonde toen in Halle, maar had voordien jaren lang voor de NMBS, de Belgische spoorwegen, gewerkt in Montzen. Daar was zijn belangstelling voor de geschiedenis van de streek – ooit de Brabantse Landen van Overmaas – gewekt. Maar het comité zette zich ook in voor het behoud van de volkstaal, die een sterke achteruitgang kende door een snel oprukkende verfransing.

Het aantal lezers en daarmee ook de financiële middelen zullen in het begin vrij beperkt zijn geweest. Daarom startte het comité met een gestencilde uitgave, De Band, als aanloop naar Heem. Het tijdschrift zou ‘een verbindingsteken zijn tussen de Nederlandssprekende leidende mensen van Overmaas, Platdietsers, Vlamingen en Nederlanders’, maar ‘tevens verzonden worden aan onze Duits- en Franssprekende vrienden’. ‘Wij gaan uit van de vooropstelling dat wij, kristen mensen, broeders zijn, eender welke taal wij van onze ouders hebben meegekregen.’ Tal van bijdragen waren overigens in het Duits of in het Frans.

Twee jaar lang heette het tijdschrift De Band, in 1959 werd het écht Heem. Onder de titel stond altijd ‘tweemaandelijks tijdschrift’, maar in de praktijk bleek dat niet haalbaar en werden tweemaal per jaar edities gebundeld tot een dubbelnummer. De laatste drie jaar van zijn bestaan, van 1970 tot 1972, verscheen het als Overmaas Jaarboek.

[1ste jg.: 1957/1] 1 Voorwoord — 2 Krestkrebbeke — 5 Bij het verschijnen van ‘Van gen weech bes a ge graaf’ — 7 Overmaasfolklore: hoe innig de Overmaaslander leeft in kontakt met de huisdieren | der Nades va Kelmis — 10 Folklore in Overmaas |  J. Langohr, Jef van Overloop — 12 Dichters van eigen bodem: De dichter boer | Hubert Nyssen / De köler | Piet Zimmer — 14 Het Davidsfonds — 16 Wachter, wat is er van de nacht? (*): Twee Vlaamse werken maken opgang in Overmaas / Neue Nachrichten - Eupen / De H. Kofferschläger stelt vragen / Le Journal d’Aubel: monografie van de Waalse taalgrensgemeente Thimister / Veldeke — 20 Uit Moelingen: In Memoriam Jan-Pieter Brabants — 21 Bezinning: het ‘volkomen nieuwe’ | M. Vandekerckhove — 22 Eva de Mulrepas ou Scavedris et Mulrepas au XIIIe siècle, s’ Gravendael
(*) ‘Onder deze rubriek publiceren wij echo’s die wij links en rechts, in en om Overmaas, opvangen en die onze lezers niet onverschillig kunnen laten.’

[1ste jg.: 1957/2] 1 Hoe werd ‘De Band’ onthaald? — 3 19 maart | J.v.V. — 4 Sint-Pieters-Voeren | J. Nyssen — 8 Oproep tot onze volksdichters: prijsvraag — 10 Wie Sent Pieter e procäs hauw met der düfel | Wenn’t jöngske utsöeke kan | Leo Teller — 11 In Memoriam Z.E.H. Theodoor Janssen – 13 Alles vergaat, God alleen blijft / ’t Eerst en ’t laatst ‘waarom’ / Een concert / Ik schenk u dees bloemen | Th. Janssen — 16 In Memoriam burgemeester Jan Teney — 17 Bij het verschijnen van ‘Va gen weech bes a ge graaf’ (vervolg) — 20 Gelegenheidsgedicht (huwelijk van een medewerker uit het Landense) | J. Langohr — 21 Het Davidsfonds: Vlaamse hoogdagen in Overmaas — 22 In Memoriam Ferdinand Maertens — 23 Gids voor Benelux: 1. Vlaanderen — 24 Wachter, wat is er van de nacht?: Kulturele Kring St.-Martens-Voeren / De H. Kofferschlaeger stelt vragen / Grenz-Echo 26/1/1957, 2/2/1957 / Phare Dimanche 10/2/1957: Le Dreiländerblick ou Le Triangle Carolingien / ... — 28 Bezinning — 29 Eva de Mulrepas ou Scavedris et Mulrepas au XIIIe siècle (vervolg)

[1ste jg.: 1957/3] 1 Op naar Moresnet: O.L.Vrouw van Moresnet en monumentale kruisweg — 2 Ejene Maimont | P. Zimmer — 3 Moeder | Frans Meertens —  4 Onze Lieve Vrouw van Moresnet | J.v.V. — ‘Maria bei uns’, Marienspiel (Auszug) | P. Zimmer — 8 Sint-Martens-Voeren, de schutterij | Jaak Nyssen — 11 Prijsvraag nr. 2 — 12 De Vlaamse Toeristenbond en Overmaas — 14 Pastoor Veltmans en... toerisme — 15 Sinte Lutgart — 16 5 juni 1957: 669 jaren na de slag van Woeringen | J.v.V. — 25 Wachter, wat is er van de nacht? — 28 Deutsches Kulturleben in Eupen-Malmedy — 29 Meischoon | H. Nyssen — 30 Eva de Mulrepas ou Scavedris et Mulrepas au XIIIe siècle (vervolg)

[1ste jg.: 1957/4] 1 De Landen van Overmaze en de slag der Gulden Sporen (11 juli 1302) — 3 Het slot van Welkenhuizen, eeuwenoud verblijf der heren van Lontzen | J.v.V. — 5 Overmaas en de jaarlijkse IJzerbedevaart — 8 Rome, 25 augustus 1957: KAJ Wereldontmoeting — 11 Een gelukkig initiatief: Le Syndicat d’Initiatives des Trois Frontières — 16 Schimper, parel van Overmaas | Pierre Xhonneux — 19 Kenk va Moresnet | H. Nyssen — 20 Op jeker krütspunkt | J.v.V. — 21 Onze derde prijsvraag: onze kapelletjes — 22 De varkenspest, een ramp voor Overmaas | J. Nyssen — 25 Wachter, wat is er van de nacht?: Abbé Pietkin / ... — 28 Bezinning — 29 Eva de Mulrepas ou Scavedris et Mulrepas au XIIIe siècle (vervolg)

[1ste jg.: 1957/5] 1 Onze prijsvraag nr. 1: het beste lied / De Modersprook | Piet Zimmer / Wänn os Kerkeklokke klenge | Piet Zimmer / Peatstant en vrolüjhant | J.v.V. / Zuk ens e laand | Fr. Meertens / Schoen seunt in Voere | Fr. Meertens / Pech gehat | Tip.Tip — 8 Overmase veldkruisen | Jaak Nyssen — 12 Armorial du Duché de Limbourg et des Pays d’Outremeuse | Eugène Lens — 15 Mi dorpke / Gemmenicher menu | Salvus — 17 Het Vlaams Economisch Verbond, ruggegraat van het Vlaamse land — 19 Wachter, wat is er van de nacht? — 25 Eva de Mulrepas ou Scavedris et Mulrepas au XIIIe siècle (vervolg)

[1ste jg.: 1957/6] 1 Bij het afsluiten van de eerste jaargang — 3 Allerzielen: Op de kleine Blanca U (gedicht van Oswald Ritzen) — 4 Overmase veldkruisen (vervolg en slot) | Jaak Nyssen — 8 Het kruis in de Overmaas-plaatsnamen — 10 Gerard Tatas — 11 Vör hant ne nöje kiosk | Gerard Tatas — 12 Uitslag van onze prijsvraag: spreekwoorden en gezegden — 13 De katholieke Vlaamse pers — 16 Wachter, wat is er van de nacht? — 20 Bezinning — 21 Eva de Mulrepas: Ou l’on verra comment le sire de Montfort fut rudoyé — extra: partituren van Schoen seunt in Voere — Zeuk es e land (teksten: Frans Meertens, muziek D. Clement resp. Maur. Veremans)

[2de jg.: 1958/1] 1 Dreikoenigelied (Membach) — z.n. De Moddersprook (muziek: Lode Dieltiens | Piet Zimmer / Peatstant en vrolüjhant (muziek: Jos. Mertens) | J.v.Veldeke — 3 Herinneringen uit beroerde dagen: september 1939 | Piet Zimmer, S.M. — 5 Der Vootjânger en et 20 Johrhondert | Gerard Tatas — 6 Gedichtje uit Sint-Pieters-Voeren (J.L.L.) — 7 Sint-Pieters-Voeren: St.-Annakapel | Jaak Nyssen — 9 Mevrouw Josée Lemmens-Nyssen — 10 Spreekbeurt door Mevr. J. Lemmens-Nyssen op de Studiedag van de Boerinnenbond 1957 — 13 Onze prijsvragen 1958 — 15 Wachter, wat is er van de nacht (met o.m. Vereinigung zum Schutz und zur Pflege der Muttersprache) — 19 Bezinning: Betlehem — 20 Eva de Mulrepas ou Scavedris et Mulrepas au XIIIe siècle (vervolg)

[2de jg.: 1958/2] 1 Fastoëvend | J. Nyssen / Vör sönd atwerr de betste Kamerote / Bessemerkriemer | Gerard Tatas / Dä es veröckt | Piet Zimmer — z.n. Wänn os Kerkeklokke klenge (muziek: Jean van Haspengouw) | Piet Zimmer — 5 Eupener gezegden (1) — 7 Waelbers, Carolus — 8 ’s-Gravenvoeren: Mennekensput | Car. Waelbers — 10 ’s-Gravenvoeren: Trechter Beeldje | Carolus Waelbers — 12 In Memoriam Joseph Jennes — 14 Pastoor Veltmans Gedenkboek — 15 Lieven Gevaert en de nv Gevaert Photo-producten — 18 Wachter, wat is er van de nacht? — 22 Een jonge moeder vertelt | J.L.N. — 23 Bezinning — 24 Eva de Mulrepas ou Scavedris et Mulrepas au XIIIe siècle (vervolg)

[2de jg.: 1958/3] 1 Ave - Glöcklein | Hub. Nyssen — 2 Op naar Moresnet — Rochus-Kapelle zu Kelmis | Firmin Pauquet — 5 ’s-Gravenvoeren: les Celtes | Carolus Waelbers — 7 Moelinger gezegden | Willy Machiels — z.n. Pech gehat (muziek: Wies Pée) | Tip.Tip — 8 Eupener gezegden (vervolg) — 9 Uittreksel uit ‘schrijfboek’ van J.Th. Baltus, Clause (Aubel) — 10 Deutsches Kulturleben in Eupen-Malmedy — 12 De lente komt: uittreksels uit twee voordrachten van meisjes uit Voeren (Godelieve Schauben: Dr. Jozef Langohr en het Land van Overmaas; Jacqueline Giesen: Sint-Martens-Voeren en omgeving) — 13 Onze prijsvragen 1958: het beste lied — 14 De slag van Woeringen (5 juni 1288) — 17 De boer begin 1958 | J. Nyssen — 19 Een jonge moeder vertelt | J.L.N. — 20 Wachter, wat is er van de nacht? — 25 Mijn naam is Lutgardis — 26 Eva de Mulrepas ou Scavedris et Mulrepas au XIIIe siècle (vervolg)

[2de jg.: 1958/4] 2 Moederschap | J.v.V. — ’s-Gravenvoeren: Sint-Anne Driesche | Carolus Waelbers — 4 De legende van het beeld en van de kapel van de H. Anna te ’s-Gravenvoeren | Carolus Waelbers — 7 Bij de dood van een moeder (ter nagedachtenis van Maria Lognoul-Meertens) | Frans Meertens — 8 Aan mijn moederke | Josée Lemmens-Nyssen – 9 Modder | J.v.V. — 10 Indien de verloren zoon een moeder had gehad... — 11 De taak van moeder — 12 De mijnwerker verheerlijkt; Derr Köhler | Piet Zimmer — 13 Rondom Montzen, zijn kerk en zijn parochie (vertaling van tekst van J. Langohr) — 16 Uit onze spraakleer | J.N. — 17 Bij onze prijsvragen: het beste lied 1957 – 18 Ter bedevaart naar de graven van de IJzer — 19 Wachter, wat is er van de nacht? — 22 Bezinning: na de verkiezingen – 23  Eva de Mulrepas ou Scavedris et Mulrepas au XIIIe siècle (vervolg)

[2de jg.: 1958/5] 4 Streversdorp | J.v.V. — 9 ’s-Gravenvoeren: Onze-Lieve-Vrouwkapel | Carolus Waelbers — 11 ’t Livröwke | Willy Machiels — 12 Sint-Martens-Voeren: spreekwoorden en gezegden | J. Nyssen — 15 De lotgevallen van de grote viadukt te Moresnet | J.v.V. — 17 Les travaux de reconstruction du viaduc de Moresnet | A. Dehaen — 29 Wachter, wat is er van de nacht? — 32 Eva de Mulrepas ou Scavedris et Mulrepas au XIIIe siècle (vervolg)

[2de jg.: 1958/6] 4 Nee, de doden sterven niet: pastoor Veltmans | J.L.N. — 8 Sint-Martens-Voeren: spreekwoorden en gezegden (vervolg) | J. Nyssen — 12 11 november: St.-Maarten | G.N. — 14 Op Waterloo | Carolus Waelbers — 15 ’-Gravenvoeren: L’idiome fouronnais | Carolus Waelbers — 18 Streversdorp (2) | J.v.V. — 30 Montzen: Henri Toussaint | J. Franssens-Baltus — 31 Verslag over het dienstjaar 1957 van het Davidsfonds, goedgekeurd op de Algemene Vergadering van het kongres in de Wereldtentoonstelling 28/9/58 — 33 Bezinning: Bij het afsterven van paus Pius XII — 34 Wachter, wat is er van de nacht? – 37 Landbouw: de kompensatiepremie | J. Nyssen — 39 Streekontwikkeling: 100 miljoen ter beschikking gesteld / De ekonomische rijkdommen van het Land van Overmaas — 42 Histoire du Limbourg, par le Chanoine M.S.P. Ernst (Liège 1837): Mineraux / La Calamine

[3de jg.: 1959/1] 2 Voorwoord — 3 Le Voer | Henri Franssen — 4 De legende van de Voer | Car. Waelbers — 5 Carolus Waelbers — 6 De Voer | Carolus Waelbers — 13 Enquête dialectale sur la toponymie germanique du Nord-Est de la province de Liège, Tome I: Introduction Glossaires Toponymiques (A. Boileau)  | J.v.V. — 18 Wachter, wat is er van de nacht? — 19 Landkaart (1693) van de Landen van Overmaas — 22 Streekontwikkeling: honderden werklozen, duizenden forensen — 23 Der Galmeibergbau und die Zinkmetallurgie im Bereich des ehemaligen Herzogtums Limburg mit besonderer Berücksichtigung des Altenberger Grubenfeldes | Firmin Pauquet — 31 Tabellen van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (Dienst voor Statistiek) i.v.m. werkgelegenheid in het Overmaasgebied — 37 De tewerkstelling in Overmaas, een forensenvraagstuk | Marcel Walpot — Sehnsucht noh Heem | Piet Zimmer

[3de jg.: 1959/2] 2 Stroevenbos | J. Belonje — 5 Het dialekt van Pastoor d’Affnay | J. Nyssen — 7 Onze Lieve Vrouw van Lourdes vervangt het ‘Zweringkruis’ | Car. Waelbers — 9 Wat hant vör ene liev? | Gerard Tatas — 10 Wachter, wat is er van de nacht? — 14 Bezinning: Priesters uit onze families | P. Schr. — 15 In memoriam Frans Berghmans en Jozef Clottens — 16 Streekontwikkeling: Onze streek is rijk aan arbeidsenergie en vlijt; wij bezitten schatten in onze bodem — 20 Overmaas transietland | J. Franssens-Baltus, Jean Teller — 25 La mine de Plombières | Pierre Xhonneux — 42 De tewerkstelling in Overmaas (II) | Marcel Walpot

[3de jg.: 1959/3] 2 Ave Maria | Theodoor Janssen — 3 Moresnet kruisweg — 4 Ste. Lutgart, gericht naar God — 5 Stabat Mater | O. Ritzen — Modderjoddes Mont | Piet Zimmer — 8 Studentenbewegingen in het Land van Overmaas — 11 ’s-Gravenvoeren: wegen, paden, plaatsnamen, gehuchten, huizen, kruisen, bomen (I) | Carolus Waelbers — 15 Welkenraedt, notices historiques (1958) | Jean Teller — 19 Sint-Martens-Voeren 200 jaar geleden | J.N. — 20 Plaatsnamen: Vogelzang en Vreuschemen | J.N. / In Memoriam Guilleaume Speetjens — 21 Bleiberg: de Voeleriej | J. Nyssen — 22 Foulerie de Ten Eycken | P.X. — 25 5 juni 1288: de zege van Woeringen | J.v.V. — 28 Wachter, wat is er van de nacht? — 30 De ramen van de Lutgartkapel te Tongeren — 31 Histoire du Limbourg, suivie de celle des comtés de Daelhem et de Fauquemont, par M.S.P. Ernst

[3de jg.: 1959/4-5] 2 Snauwenberg | J. Belonje — 5 Plaatsnamen van Sint-Martens-Voeren | J. Nyssen — 8 ’s-Gravenvoeren: wegen, paden, plaatsnamen, gehuchten, huizen, kruisen, bomen (II) | Carolus Waelbers — 12 In Memoriam Henri Toussaint — 13 La lutte scolaire anno 1879, érection des écoles libres à Montzen | Henri Toussaint — 15 Le nom de Welkenraedt | Jean Teller — 18 Een jonge moeder vertelt | J.L.N. — 20 Wachter, wat is er van de nacht? — 24 Streekontwikkeling: Overmaas bij uitstek landbouwland – 25 Histoire du Limbourg, pas M.S.P. Ernst — 34 De evolutie van het agrarisch landschap in de Landen van Overmaas | Marcel Walpot — 50 Enkele aspekten van de fruitteelt in het Land van Overmaas | R. Vanderwaeren — 59 Getuigen van Overmaas

[3de jg.: 1959/6] 2 ’s-Gravenvoeren: kruisen, bomen | Carolus Waelbers — 8 Märchen im Schnee | Gerard Tatas — 9 Plaatsnamen van Sint-Martens-Voeren (2) | J. Nyssen — 12 Sinnich | Oswald Ritzen — 13 Teuven: het adellijk vrouwenklooster van Sinnich — 17 Arsène Buchet | J.v.V. — 19 Le passé glorieux de Limbourg | A. Buchet — 23 Tweetaligheid in Zuid-Limburg, een lezing door P. Tummers | J.v.V. — 25 Aachens aelteste Namenliste 1150-1200 — Mundart im Overmaasland | E. Quadflieg — 28 Wachter, wat is ervan de nacht?

[4de jg.: 1960/1] 2 Sinnich-kapel | Oswald Ritzen — 3 Teuven: het adellijk vrouwenklooster van Sinnich (vervolg) — 7 De Pastoor Veltmans Prijskamp — 8 De heilige Hugbertus, de roem van Voeren | Carolus Waelbers — 13 Plaatsnamen van Sint-Martens-Voeren (3) | J. Nyssen — 15 Remersdaal: een oud kruis en een opschrift | J. Nyssen — 17 In Memoriam M.A. Malcorps — 18 Sint-Pieters-Voeren: een merkwaardig ‘schildje’  — 20 Een bandietenhistorie te Gemmenich ten jare 1724 | J.v.V. — 26 De naam ‘Welkenraedt’, kanttekening bij de bijdrage van J. Teller | J.v.V. — Hemel in ’t ijs | Luc Fransen — 30 Wachter, wat is er van de nacht?

[4de jg.: 1960/2-3] 2 De beulen uit Moresnet-kruisweg — 3 Wees gegroet | Th. Janssen — 4 Ett Fröhjohr könnt | Piet Zimmer — 5 In Memoriam Jules M.J. Vercken de Vreuschemen — 11 Het aloude geslacht Vercken (1) | J.v.V. — 13 In Memoriam Carolus Waelbers — 17 Mijn hart is in Voren / Voerenland / O Heilig Hart | Carolus Waelbers — 22 De heilige Hugbertus, roem van Voeren (II) | Carolus Waelbers — 26 Teuven: het adellijk vrouwenklooster van Sinnich (vervolg) — 30 Plaatsnamen van Sint-Martens-Voeren (4) | J. Nyssen — 33 Mijn pijpje | Hubert Nyssen — 34 Veurs: het huis Peeters | J. Nyssen — 36 Do es os Jömmelech | Gerard Tatas — 37 Een bandietenhistorie te Gemmenich ten jare 1724 (vervolg) | J.v.V. — 41 De kruisweg te Moresnet-Eiksken: plantengroei | Jules Vercken de Vreuschemen — 44 Verheugende samenwerking — 47 Bezinning: Ons geloof — 48 Wachter, wat is er van de nacht?

[4de jg.: 1960/4] 2 Het aloude geslacht Vercken (2) | J.v.V. — 8 Voeren: het ‘Atuatica’ van de Romeinen (1) | Carolus Waelbers — 13 Teuven: Het adellijk vrouwenklooster van Sinnich (slot) — 15 Necrologie: Guillaume Grondal (1879-1960) | Arsène Duchet — 17 La coutume ancienne du duché de Limbourg (Jean Thisquen) — 23 Het Keizer Karel Gymnasium te Aken en Overmaas in de jaren 1775/97 | J.v.V. — 25 Een bandietenhistorie te Gemmenich ten jare 1724 (slot) | J.v.V. — 27 Bezinning: Laten we hoopvol blijven | P. Schrueurs — 28 Het geslacht Thisquen — 29 Wachter, wat is er van de nacht?

[4de jg.: 1960/5-6] 2 Wat düet dat allemool? — 3 10 jaren geleden overleed Dr. J. Langohr | L. Roppe — 4 Vrome herinneringen aan ereleraar Dr. J Langohr | Jozef Droogmans — 6 Een taalkundig werk van wijlen Dr. J. Langohr | H. Draye — 8 Aan Dr. J. Langohr | J.v.V. — 9 De stamboom van Dr. Jozef Langohr — 16 Twintig jaren geleden overleed Prof. Heinrich Bischoff — 17 Vor 20 Jahren starb Heinrich Bischoff — 19 September 1960 | P. Zimmer — 20 In Memoriam Peter Kofferschlaeger | Fr. Darcis — 23 In Memoriam Claire Teller-Nols — 24 Biographie de mon père | Jules Vercken de Vreuschemen — 29 Plaatsnamen te Sint-Martens-Voeren (5) | J. Nyssen — 34 Prijsvraag: wie kent zijn land? — 35 Voeren: het ‘Atuatica’ van de Romeinen (2) | Carolus Waelbers — 39 Vereend in het leven, vereend in de dood: zij leven verder in ons midden — 40 Bezinning: Naar aanleiding van een brief, rond het jaar 100 geschreven — 41 Streekontwikkeling: Overmaas bij uitstek landbouwland — 42 De toestand van de Overmaaslandbouw onder het ‘Oud-Regiem’ — 46 Landbouwgeschiedenis: Zesenhoven | J. Nyssen — 50 Algemene landbouwtelling op 15 mei 1959 — 55 Mond- en klauwzeer / Tuberkulosebestrijding / Het besmettelijk verwerpen (brucellose) / De runderhorzel / De varkenspest — 60 Zuivelproduktie — 62 De overdekte markte te Battice — 63 De Herfse kaas

[5de jg.: 1961/1] 2 Biographie de ma chère Maman | J. Vercken de Vreuschemen — 7 Peter Zimmer, burgemeester van Kelmis | F. Darcis — 9 Het wapen ‘Dael’ en de oude dekenstempels te Sint-Martens-Voeren | J. Nyssen — 12 Bijdrage tot het kerkelijk verleden alsmede tot de toponymie van ’s-Gravenvoeren | H.W.J. Dohmen — 17 Uit het verleden van Eupen: Journal de J.S. de Vercken, bourgmestre en 1766 — 20 Sociaal-godsdienstige studie van het dekenaat Montzen — 23 Fruittentoonstelling in de Voerstreek | C. Ernon — 26 Wie kent zijn heimat? (Oplossing prijsvraag) — 27 Wachter, wat is er van de nacht?

[5de jg.: 1961/2-3] 2 Moresnet-Eiksken: de Kluis (foto) — 3 Een bladzijde uit de geschiedenis van Moresnet-Eiksken — 4 Der Champett van ajjen Eckske | G. Tatas — 5 Moelingen: wat betekenen onze familienamen | J. van Overstraeten — 6 Voeren, het Atuatica der Romeinen | Carolus Waelbers — 7 In Memoriam Jan Boon — 8 De Romeinse villa van het Steenbos — 12 De Voer en het Veursje | Carolus Waelbers — 14 Plaatsnamen te Sint-Martens-Voeren (6) | J. Nyssen — 16 Aubel en de Sint-Servaaslegende — 17 Het roemrijk geslacht Schavedries — 21 Uit het verleden van Eupen (vervolg) — 27 Nachts Wachtyers Eedt der Heerligheyt Eupen — 28 Jean Vilvoye — 28 Mie Moddersproek | J. Vilvoye — 29 Ode ann Oupe | J. Vilvoye — 31 Les parlers d’Overmaas | R. Jongen — 36 Aus de Leben hiesiger Bauern — 41 Li Fôre et l’ancien Martchi d’Hève | A.H. — 43 Sociaal-godsdienstige studie van het dekenaat Montzen (2) — 47 Moderne dichtkunst: aan W.J., politieker | Johan Gist — 48 Iets over taaltoestanden in Vaals | P. Tummers — 51 Het gesprek met de Heer | P. Schruers — 52 Wachter, wat is er van de nacht?

[5de jg.: 1961/4] 2 In Memoriam Frans van Cauwelaert — 3 Het natuurschoon in de Voerstreek | J.A. — 8 De Romeinse villa van het Steenbos (2) — 13 Moelingen: wat betekenen onze familienamen | J. van Overstraeten — 15 Pastoor Veltmans Prijskamp 1960 — 20 Plattütsche Rime | J. Langohr — 23 Jos Bindels — 24 Bi de jölde Huechziet va ming Schwiegeroddesch (gedicht) | J. Bindels — 27 Oproep tot onze volksdichters, liederenprijskamp — 28 Aufruf an unsere Volkspoeten, Preisausschreiben — 30 Der Övvervall vann de Bockrijer | J. Vilvoye — 31 Stiepenhof (gedicht) | Gerard Tatas — 32 Aus dem Leben hiesiger Bauern (2) – Knechte und Mägde — 35 Sociaal-godsdienstige studie van het dekenaat Montzen (3) — 38 Bezinning: Sprekend met de levende God | P. Schruers — 39 Wachter, wat is er van de nacht?

[5de jg.: 1961/5-6] 2 César Franck, naar een tekening van A. Rassenfosse — 3 César Franck en het orgel | Kamiel d’Hooghe — 13 Voor onze diskofielen — 14 Declaratie Jan Franck, 31 July 1668 — 16 Mi Hemmet, gedicht | Joseph Bindels — 17 Een heldhaftig Overmazer: Zenon de Résimont — 23 Plaatsnamen te Sint-Martens-Voeren | A. Boileau — 26 De tragische ondergang van de Villa Fura | Carolus Waelbers — 30 Jef London — 32 Boerevertelsel | J. London — 34 Lustrum | Johan Gist — 35 Een bijna revolutionaire daad — 37 Het onderwijs in de Voerstreek | J.N. — 39 Notes historiques sur Saint-Jean-Sart | F. Dubois — 42 Het Schöpperlied, opgetekend door F. Pauquet — 43 Aus dem Leben hiesiger Bauern | W.J. Nols — 48 Knäkkelönnster (gedicht) | J. Vilvoye — 54 Wachter, wat is er van de nacht?

[6de jg.: 1962/1] 2 Oppene Öüpennder Kerrechhoff 1961 (gedicht) | J. Vilvoye — 3 Moelingen: wat betekenen onze familienamen | J. van Overstraeten — 5 ’s-Gravenvoeren: Op de Saele | Carolus Waelbers — 10 Uit het verleden van Eupen (vervolg) — 11 De preciesheid van ons dialekt | J. Nyssen — 15 In Memoriam Rafaël Withofs — 16 Onze tweede liederenprijskamp, een sukses — 20 Unser Dorfschmied (gedicht) | Gerard Tatas — 22 Tweetaligheid pedagogisch niet verantwoord — 24 Het taalvraagstuk in de streek der Drie Grenzen | A. Engels — 25 Z.E.H. Jozef Nagels — 26 Le territoire contesté de Moresnet: boekbespreking | G. Renson — 27 Firmin Pauquet — 28 Notes historiques sur Saint-Jean-Sart | F. Dubois — 30 Stichting Overmaas-archief — 32 Bezinning: de wereld en wij | P. Schruers

[6de jg.: 1962/2-3] 2 De deelnemers aan onze prijskamp (foto’s) — 3 Heem | Gerard Tatas — 4 O Maria help! | Piet Zimmer — 5 Der dud va mama en höör keneke | Frans Meertens — 6 Ming Moddersprook | Jos. Bindels — 7 Wue et Echo schalt | Piet Zimmer — 8 Der Öüpender Gezank | Jean Vilvoye — 9 Et Leed va min Heimet | Jean Vilvoye — 10 Keenderzöörge | Frans Meertens — 11 Miüke! | J. van Veldeke — 12 Ech zöök e klee Hüske | Piet Zimmer — 13 Do stong einst ming Weech | Piet Zimmer — 14 Koam a Mädsche | J. van Veldeke — 15 Mi jööngske | Frans Meertens — 16 An de Öüpender Mätschere | Jean Vilvoye — 17 Riik zönt de Minsche | Piet Zimmer — 18 Es öschte Pütschke | J. van Veldeke — 19 Wees gegroet | Th. Janssen (muziek Ernest Blondeel) — 23 Mi hart dat heb ich gegjevve | W. Machiels — 24 Onze tweede liederenprijskamp: verslag — 30 Wat betekenen onze familienamen? | J. van Overstraeten — 31 Het lot van onze voornamen | R. Jongen — 33 De schuttersgilde van ’s-Gravenvoeren | J.A. — 35 Aus dem Leben hiesiger Bauern (II) | Willem Nols — 38 Bezinning: Ergens beginnen | Paul Schruers — 39 Wachter, wat is er van de nacht?

[6de jg.: 1962/4] 2 Sinds wanneer is de Voerstreek bewoond? | J.A. — Wat betekenen onze familienamen / Moelingen (slot) | Jozef van Overstraeten — 11 In Memoriam Filip de Pillecijn — 12 Uit het archief van Carolus Waelbers: Een dapper  Voerenaar: Guill. Schiepers / Een andere klok: Rooie Toon / De oude Franzozen — 15 De koninklijke schutterij van Montzen viert haar 300-jarig bestaan — 19 Onze dialekten zijn geen ‘talen van mindere waarde’ | R. Jongen — 21 Aus dem Leben hiesiger Bauern (III) | Wilh. Nols — 25 Ett Kaindersökkelche (gedicht) | Jean Vilvoye — 26 Uit het verleden van Eupen: octroye voor den bode von Eupen op Aacken (overgenomen uit het dagboek van J.S. de Vercken, 1766) — 29 Bezinning: ons Concilie | P. Schreurs — 30 Wachter, wat is er van de nacht?

[6de jg.: 1962/5-6] 2 Breugheliaans landschap en Overmaas kerststemming — 3 Heem (lied) | tekst: Gerard Tatas, muziek: Ren. Mores — 7 Een noodjaar (1816) — 10 Zang der jonge Belgen 1916 | Carolus Waelbers — 11 Keenderzöörge (lied) | tekst: Fr. Meertens, muziek: Jos. Mertens — 14 De Berwijn — 14 Van deeg — 15 Dieric van Moelant — 17 Wue et Echo schallt | tekst: P. Zimmer, muziek Wies Pee — 20 A genn Kapell Feschbach | Jean Vilvoye — Et Leed va min Heimet | tekst: J. Vilvoye, muziek: Dan. Clement — 30 Ajje Krajjewegske | Ger. Tatas — 31 Een nieuwe levenswet geef ik u | R.Fr. — 32 Wachter, wat is er van de nacht?

[7de jg.: 1963/1] 2 In Memoriam Monseigneur Kerkhofs — 3 Het kasteel van Beusdaal, tekening — 4 Sippenaken, het kasteel van Beusdaal | J.v.V. — 9 L’ancienne coutume du duché de Limbourg, en versions romane et thioises du début du XVII° siècle — 17 Schoppem, een oud stuk weg | J. Nyssen — 23 Flitsen uit een ver verleden: Hendrik II, hertog van Lotharingen en Brabant, koopt het kasteel Dalhem — 24 Aus dem Leben hiesiger Bauern (III) | Wilhelm Nols — 28 Uit het verleden van Eupen: sonnage des cloches, opstand tegen het nieuw reglement — 30 250 Jahre Bergkapelle zu Eupen 1712-1962 | K. Janssen-Hauzeur

[7de jg.: 1963/2-3] 2 Sinte Lutgart 2 Kruisvisioen: glasraam E. Yoors — 3 De geschiedenis getuigt | Am. Bussels — 11 Kruisvisioen: schilderij C. de Crayer — 11 Het Ste Lutgart heiligdom te Tongeren — 12 Sinte Lutgart | J.v.V. — 15 Reliekschrijn van Ste Lutgart - Tongeren — 15 De Lutgarten van Vlaanderen: glasraam E. Yoors — 16 Bloemlezing uit Ste Lutgart litteratuur — 27 Sippenaken, zijn bevolking | J.v.V. — 29 Beusdaels Bos omvergekapt (gedicht) | Oswald Ritzen — 31 Een zwarte bladzij uit Overmaas’ geschiedenis: de Franse overheersing, pastoor Gerard Moré | J.v.V. — 34 E jott Werk (gedicht) | Gérard Tatas — 35 Der Wecker (gedicht) | Jos. Bindels — 36 Een parel uit de folklore van ’s-Gravenvoeren | Carolus Waelbers — 37 ’s-Gravenvoeren: een geschiedenis uit 1587 — 39 Ann mien duue Kaind (gedicht) | J.V. — 40 Sprichwörter und Redensarten in Eupener Platt | J. Vilvoye — 41 250 Jahre Bergkapelle zu Eupen 1712-1962 | K. Janssen-Hauzeur — 45 Stichting Overmaas-archief: nalatenschap van wijlen Carolus Waelbers

[7de jg.: 1963/4] 2 ’s-Gravenvoeren - Napoleons markt | Carolus Waelbers — 3 Romeins beeld, gevonden te ’s-Gravenvoeren - Archief Luik — 5 De opgravingen in het Steenbos 1840-1846 - inventaris Jubelpark Brussel — 7 Molens op de Voer: Te Sint-Marten waren er vier | J. Nyssen — 10 Flitsen uit ver verleden: twee documenten uit 1384 — 11 Sippenaken: de schutterij ende broederschap van den heiligen Rosenkranz ende van Sint Lambertus in de kercke van Sippenaeken | J.v.V. — 14 Homburg - Sint-Peterhof of Berlieren | J.v.V. — 20 Walhorn — 25 Gedichten: Modder; Ööpennder Uure | Jean Vilvoye — 26 Stichting en wederwaardigheden van het klooster der EE.PP. Kapucienen te Eupen 1662-1777 — 32 Een knape die telt een heele man: Sint Jan Berchmans | R.F.

[7de jg.: 1963/5-6] 2 César Franck - Gedenkteken voor de kerk van Ste-Clotilde te Parijs | A. Lenoir — 3 César Franck: zijn werken — 22 César Franck voor onze diskofielen — 23 Der Öûpender Gezank | tekst: J. Vilvoye, muziek: Willy Ostijn — 26 D’r Uutdonnsdaag (gedicht) | J. Vilvoye — 28 Wat düet dat Allemool - J. Vilvoye | J.v.V. — 31 Modder (gedicht) | Jean Vilvoye — 32 ’s-Gravenvoeren - Ernst en luim in vervlogen tijden — 35 De burgt van ’s-Gravenvoeren (gedicht) | Carolus Waelbers — 36 Homburg - Veljaren | J.v.V. — 41 250 Jahre Bergkapelle zu Eupen 1712-1962 (III) | K. Janssen-Hauzeur — 44 Bezinning: als een paus vergiffenis vraagt | E.J. Vandenbussche — 45 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. | Maria Barbier

[8ste jg.: 1964/1] 2 Het kasteel  Ruyff - Baelen, Hendrikkapelle (tekening) — 3 Henrici Capella 1172 | J.v.V. — 10 Snauwenberg | Carolus Waelbers — 14 Les de la Saulx du Duché de Limbourg | J. Vercken de Vreuschemen – 18 Het gelijkvloers van het kasteel van Beusdaal (plan) — 21 Swiette (gedicht) | J.G. — 22 Sprichwörter und Redensarten in Eupener Platt (II) | J. Vilvoye — 23 Onder Frans bewind 1792-1814 — 30 Bezinning: vanwaar Petrus vertrok en waar niet één van zijn opvolgers terugkeerde — 31 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg) | Maria Barbier

[8ste jg.: 1964/2-3] 2 De Landen van Overmaze en de Universiteit van Leuven (1642-1776), met twee dokumenten uit 1774 betreffende Joannes Cornelius Royen ex Sancti Martini ad Furam Limburgensis | J.v.V. — 12 Het Wit Huis te Hendrikkapelle (tekening) — 13 Henrici Capella 1363-1477: Maria van Bourgondië bevestigt de Vrijhheid | J.v.V. — 15 Te Wijer - Hendrikkapelle | J. Vercken de Vreuschemen — 17 Les de la Saulx du Duché de Limbourg (vervolg) | J. Vercken de Vreuschemen — 23 Walhorn (vervolg) — 26 Waar staan deze kruisen? (prijsvraag) — 29 Laache-n-änn Griene (gedicht) | Jean Vilvoye — 30 August Tonnar, Eupens grössgter Heimatdichter | K. Janssen-Hauzeur — 31 De Öüpender Sprok (gedicht) | A. Tonnar — 32 Op 1 januari 1964 trad Heem zijn 8° jaargang in: overzicht van onze werkzaamheden — 46 Bezinnin: In stille eenvoud | R.F. — 47 Bij ons mengelwerk: een paar nota’s — Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg) | Maria Barbier

[8ste jg.: 1964/4] 2 Leo Teller (foto) — 3 Il y dix ans mourut Leon Teller — 4 10 jaren geleden overleed Leo Teller — 5 Wie de Trow entstong (gedicht) | Leo Teller — 6 Der nöjje Hoot / Papa, do bes ageschmiet (gedichten) | Leo Teller — 7 De Landen van Overmaas en de Universiteit van Leuven (1834-1909) — 9 O wie! (gedicht) | Jean Vilvoye — 10 Wörterbuch der Eupener Sprache von A. Tonnar u. W. Evers, Eupen 1899 — 13 Wat ann eene-n-éss (gedicht) | Jean Vilvoye — 14 Een gelukkig initiatief: Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Toerisme ‘De Voerstreek’ — 16 In Memoriam Juliaan Molemans — 16 Waar staan deze kruisen? - antwoorden op de prijsvraag — 17 Modder | tekst: Jean Vilvoye, muziek: Willy Ostijn — 23 ’-Gravenvoeren: Logeeringen ende andere lasten aengebracht, taxatien oft repartitien 1627-1632 — Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg: La légende d’Emmabourg) | Maria Barbier

[8ste jg.: 1964/5-6] 2 Toneel - Prijsvraag Veldeke — 3 ’s-Gravenvoeren: een relikwie | J.A. — 5 ’-Gravenvoeren: Logeeringen ende andere lasten aengebracht, taxatien oft repartitien 1627-1632 (II) — 9 Les de la Saulx du Duché de Limbourg (vervolg) | J. Vercken de Vreuschemen — 14 Hoe men Te Veld in Montzen sedert onheuglijke tijden Herfse kaasjes maakte | J.v.V. — 18 Bleyberg - De Overmännschere | G. Tatas — 20 Een doodsbeeldeke uit 1868 — 20 Et Kaffieköppke / övver g’n Stääre | J. Vilvoye — 21 Nikolaus Heyendal  (1658-1733) in Eupen | J.M. Gijsen — 25 Die Mutterpfarre und Hochbank Walhorn | Victor Gielen — 31 Hoopneng / Överlägg | Jean Vilvoye — 32 Kreuz der Verlobten | M.T. Weinert — 33 In Memoriam Mathias Kemp — 35 Bezinning: goedheid — 36 Wachter, wat is er van de nacht? — 45 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg: Le château de Merols) | Maria Barbier

[9de jg.: 1965/1] 2 Hertogenwald (gedicht) | Jean Vilvoye — 3 Vijf jaren geleden overleed J.M.J. Vercken de Vreuschemen | J.v.V. — 6 Winter im Venn (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 7 Les de la Saulx du Duché de Limbourg (suite) | J. Vercken de Vreuschemen — 10 Uit het verleden van Eupen - Transactie offte accord gemaeckt met den Heere Pastoir Haghen noopende de parochiale Kercke van Eupen (uit het dagboek van J.S. Vercken, burgemeester, 1766) — 14 Der 4 August 1914 e Jömmelech | G. Tatas — 15 Do stong einst ming Weech | tekst: Piet Zimmer, muziek: Willy Ostijn — 18 Doortocht van de Oostenrijkse en Franse legers te ’s-Gravenvoeren in de jaren 1793-94-95 | J.A. — 23 Onze jonge kunstenaars: Robert Brouwers — 25 ’s-Gravenvoeren: hoe geburen in 1719 een onderling geschil beslechtten — 27 Bezinning: arbeid adelt, arbeid heiligt | F. Darcis — 28 Het kasteel Knoppenburg te Raeren — 29 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg: L’alerte) | Maria Barbier

[9de jg.: 1965/2-3] 2 Thema: Streekontwikkeling - Overmaas transietland / landbouwland — 3 De internationale spoorlijn Keulen-Montzen-Antwerpen — 3 De internationalisatie van station Montzen — 4 De werken op de spoorlijn Luik-Verviers-Herbesthal — 5 Het kanaalontwerp ‘Vent debout’ — 5 De Koning Boudewijn Autosnelweg — 15 Bedrijfsorganisatie in de Weidestreek | J. Nyssen — 22 Landbouwtentoonstelling Sint-Martens-Voeren 1929 — 26 De tewerkstelling in Overmaas - Het forensenvraagstuk in het Geuldal (naar aanleiding van de studie ‘Problèmes économiques du Canton d’Eupen’ door Gernot Kriescher — 29 De Landen van Overmaas en de jaarmarkten van Bergen op zoom, einde 15de - begin 16de eeuw — 35 Boek- en tijdschriftenbespreking — 46 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg: La prière du soir) | Maria Barbier

[9de jg.: 1965/4] 2 Een merkwaardige tentoontelling te Aken: Karel de Grote | J.v.V. — 5 ’s-Gravenvoeren - Eerwaarde Heer Wynand Smeets | J. A. — 9 In Memoriam Henri-Hubert Vaessen — 10 Politieke en godsdienstonlusten in de tweede helft der 16de eeuw (I. Homburg) | J.v.V. — 15 An de Öüpender Mätschere | tekst: Jean Vilvoye, muziek: Willy Ostijn — 20 Et Tagebok (gedicht) | Gerard Tatas — 21 Vertellchere (gedicht) | Leo Teller — 22 Borg Raaff | Jean Vilvoye — 23 Gedichte | Maria-Theresia Weinert-Mennicken — 23 Bezinning: Arbeid adelt, arbeid heiligt - II. De verplichting van de mens tot arbeid | F. Darcis — 26 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg: La Gueule) | Maria Barbier

[9de jg.: 1965/5-6] 2 César Franck aan het orgel van Ste Clotilde (foto) — 3 César Franck, Europees genie — 4 Tegenstrijdige meningen — 11 César Franck herdenkingen — 12 Act van Cautie in saecke Jan Franck tegen Marie Toussainct, 5 februari 1662 — 15 Kanttekeningen bij de stamboom Franck — 22 César Franck, Europees genie | J.v.V. — 27 César Franck en der Balketräner (gedicht) | Gerard Tatas — 28 ’s-Gravenvoeren - Eerwaarde Heer Wynand Smeets (vervolg) | J. A. — 34 ’-Gravenvoeren: Logeeringen ende andere lasten aengebracht, taxatien oft repartitien 1627-1632 (vervolg) — 38 Onder Frans bewind (1792-1814): de rechterlijke en administratieve organisatie van de Landen van Overmaas | J.v.V. — 43 Henri-Alexander Ernon, een ‘old great man’ uit onze streek | J.A. — 45 D’r Bettweig (gedicht) | J. Vilvoye — Die alte Stadt (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 47 Bezinning: zingen is tweemaal bidden | P. Scholaert — 49 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg: Les quatre frontières) | Maria Barbier

[10de jg.: 1966/1] 2 Voorwoord — 5 De markt van Aubel | J.v.V. — 7 Smeekschrift van schout Emonts 1762 — 9 Oorkonde van 3 augustus 1763 — 15 Coup d’oeil sur les Pays d’Outremeuse | Jos Schnackers — 16 Pastoors van ’s-Gravenvoeren | J.A. — 22 De plaatsnaam Sippenaken | P.L.M. Tummers — 23 Verkoop van het hof Pannesleger te Simpelveld | H.W.J. Dohmen — 24 Onze Overmaasgemeenten en de politieke en godsdienstonlusten in de tweede helft der 16de eeuw (II. Hendrikkapelle, Montzen, Beusdaal) | J.v.V. — 28 De ‘jachtkamer’ van huis Streversdorp | E. Belonje — 30 Nauwkeurige en gedenkwaerdige reysen van E. Brown: eine Beschreibung des Altenberges aus dem Jahre 1673 | Firmin Pauquet — 35 In meinen ersten Schuljahren... | Hans Königs — 37 Das Schirmgeld der Stadt Aachen für die Lande von Overmaas und der Partage-Traktat | Erich Meuthen — 40 Peterhaus | Jean Vilvoye — 41 Der Heimatforscher | Karl Janssen-Hauzeur — 43 Ne misslökde Trük (gedicht) | Leo Teller — 44 Der Bomberdongs - Pöll (gedicht) | Gerard Tatas — 45 E Vertelliche-n-uut aut Ööpe (gedicht) | Jean Vilvoye — 48 Bilder der Alten (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 45 Aan mijn dierbare moeder (gedicht) | Hub. Nyssen

[10de jg.: 1966/2-3] 2 De markt van Aubel (II) | J.v.V. — 3 Organisatie: A. Uytgaeve der Wortele — 7 Organisatie: B. Het Mercktvaet — 10 Organisatie: C. Het Verckensbesien — 14 Onze Overmaasgemeenten en de politieke en godsdienstonlusten in de tweede helft der 16de eeuw (III. Graafschap Dalhem) | J.v.V. — 23 Les de la Saulx du Duché de Limbourg (suite) | J. Vercken de Vreuschemen — 27 Woeringen (5 juni 1288): twee uitgaven met 130 jaren tussenruimte — 32 ‘Kelmis’ oder ‘Kalmis’ | F. Pauquet — 37 Ech zöök e klee Hüske | tekst: P. Zimmer, muziek: D. Clement — 40 Huus va min Kaindheet (gedicht) | J. Vilvoye — 41 Garten der Kindheit (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — Ä g’n Härberreg (gedicht) | J. Vilvoye — 43 16 juni: Sinte Lutgart | L. Reypens

[10de jg.: 1966/4] 2 750 jaren Godsdal | J.v.V. — 7 De markt van Aubel (III: Tegenslagen) | J.v.V. — 12 Oude kruisen: I. Staat er ook achter op de oude grafkruisen iets? | J. Nyssen — 21 Les crimes de Beusdael: I. Het getuigenverhoor | J.v.V. — 28 ‘Kelmis’ oder ‘Kalmis’ | F. Pauquet — 34 Onze Overmaasgemeenten en de politieke en godsdienstonlusten in de tweede helft der 16de eeuw (IV. Walhorn | J.v.V. — 41 D’r Düüvel oppen Lebere (gedicht) | Jean Vilvoye — 42 Juli (gedicht) | Em. Gennen — 43 In Memoriam Floribert Dubois — 45 In Memoriam Joseph Willems — 46 Bezinning: Rome 15-25 november 1965 - samenkomst ex-Dachaupriesters | P.H. (Piet Hendriks)

[10de jg.: 1966/5-6] 2 Maartwiever (gedicht) | Jean Vilvoye — 3 De markt van Aubel (IV: Liste der Boutiquen op 26 7bris 1763) | J.v.V. — 8 Het dagboek d’Affnay | J.A. — 11 Vacantie in Voeren rond 1730 | J.A. — 18 Prijsvraag ‘Schepen Johan Walpotz’ — 19 Les crimes de Beusdael: II. Bevel tot aanhouding en uitlevering van de vermoedelijke dader | J.v.V. — 24 Montzener Blatt, 6 augustus 1899 | J.v.V. en J.V. — 28 Élections de 1829. Liste générale des personnes qui dans le district de Henri-Chapelle possèdent les qualités pour être nommées électeurs — 29 Onze Overmaasgemeenten en de politieke en godsdienstonlusten in de tweede helft der 16de eeuw (IV. Bank Balen) | J.v.V. — 36 Huize Grand-Ry met afbraak bedreigd! — 37 Iets over munten en papiergeld: een dokument ukt Welkenraad — 40 Etwas über den Kartoffelanbau in unserer Gegend | J. V. — 41 Der Dom zun Aachen (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 42 November (gedicht) | Em. Gennen — 43 Van boeken en tijdschriften

[11de jg.: 1967/1] 2 Onze prijsvraag: Johan Walpotz — 3 Vakantie in Voeren in 1730 (vervolg) | J.A. — 8 Onze moedertaal: 1ste trap van het spraakkundig onderwijs in de volksschool (N. Hermann en H. Kevers) | J.v.V. en W. vande Broek — 10 Lezen (gedicht) | Oswald Ritzen — 11 Les crimes de Beusdael: III | J.v.V. — 15 Riik zünt de Minsche | tekst: Piet Zimmer, muziek: Daniel Clement — 20 Vennbrände | J.V. — 21 Herbstwind (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 22 An die Emmaburg (gecicht) | Leo Wintgens — 23 Ä g’n Sprechstond / Ann enne Honsjong (gedichten) | J. Vilvoye — 24 Januar (gedicht) | Em. Gennen — 25 In Memoriam Hubert Nyssen / In Memoriam Pierre Heynen — 26 Bezinning: begrip en adel van de arbeid | F. Darcis — 29 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg: Ver da?) | Maria Barbier

[11de jg.: 1967/2-3] 2 1831-1961 - Overzicht van de bevolking in de Overmaasgemeenten — 5 De tewerkstelling in de Geulgemeenten, 1947-1961 — 10 De tewerkstelling in de Voerstreek, 1961 — 13 De tewerkstelling in Welkenraedt en omgeving, 1961 — 16 Het aandeel van veeteelt en landbouw in het totaal van de aktieve bevolking, 1961 | J.v.V. — 17 Aktuelle demographische Probleme des ehemaligen Herzogtums Limburg | F. Pauquet — 24 Lage, Fläche und Bevölkerungsstand (Karte) | F. Pauquet — 26 De markt van Aubel (V: Wegh- oft Casseyegelt [1]) | J.v.V. — 31 Onze Overmaasgemeenten en de politieke en godsdienstonlusten in de tweede helft der 16de eeuw (VI. Onder de bancke van Balen [2]) | J.v.V. — 38 Van boeken en tijdschriften

[11de jg.: 1967/4] 2 In Memoriam Hubert Engels | J. Franssens-Baltus — 7 De markt van Aubel ((VI: Wegh- oft Casseyegelt [2]) | J.v.V. —  12 Vacantie in Voeren in 1730 (vervolg en slot) | J.v.V. — 17 Onze prijsvraag ‘Johan Walpotz’ — 18 Onze Overmaasgemeenten en de politieke en godsdienstonlusten in de tweede helft der 16de eeuw (VII. Onder de bancke van Balen [3]) | J.v.V. — 23 Les crimes de Beusdael: IV: het laatste verhoor | J.v.V. — 27 En Prödeg van de Frow (gedicht) | Leo Teller — 28 Dressur (gedicht) | G. Tatas — 29 Schleite Tonge (gedicht) | P. Zimmer — 29 Gottestal (gedicht) | L. Wintgens — 30 Heemet / Ä g’ne ööpender Bosch (gedichten) | J. Vilvoye 31 Waarom? (gedicht) | J.v.V. — 31 Windmühle (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 32 Bezinning: moederschap | F. Daels

[11de jg.: 1967/5-6] 2 Mgr. J.F.J.M. Heusschen, bisschop van Limburg — 4 Bij de verheffing van Mgr. de  Fürstenberg tot kardinaal — 6 De markt van Aubel ((VII: Wegh- oft Casseyegelt [3] - moeilijkheden) | J.v.V. — 12 ’s-Gravenvoeren - Altembroek | J. Ansay — 18 Aktuelle demographische Probleme des ehemaligen Herzogtums Limburg [2] | F. Pauquet — 27 Les crimes de Beusdael: V: de misdaden van Beusdaal | J.v.V. — 29 Onze Overmaasgemeenten en de politieke en godsdienstonlusten in de tweede helft der 16de eeuw (VIII. Onder de bancke van Balen [4]) | J.v.V. — 35 Oovendklokkeklank (gedicht) | P. Zimmer — 36 Leef Öôpe - Séckde (gedicht) | J. Vilvoye — 38 Dezember (gedicht) | E. Gennen — 39 Idioticon van het Land van Overmaas | J. Langohr — 43 Van boeken en tijdschriften — 47 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg: Le loup) | Maria Barbier

[12de jg.: 1968/1] 2 Bij de aanstelling van Z.E.H. P. Hendriks tot deken van Sint-Martens-Voeren | J.v.V. — 4 De markt van Aubel ((VIII: Incompsten der Bancke van Aubel) | J.v.V. — 8 ’s-Gravenvoeren - Altembroek (2) | J. Ansay — 13 Aus dem Leben hiesiger Bauern - Francis Cool (Gedenkbuch 1736-1811) | L. Teller — 18 Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen | J.v.V. — 23 Onze Overmaasgemeenten en de politieke en godsdienstonlusten in de tweede helft der 16de eeuw (IX. Onder de bancke van Balen [5]) | J.v.V. — 28 Et Päed va Aloss Jang (gedicht) | G. Tatas — 29 De Bockrüüter oplplenne Hébärg (1740) (gedicht) | J. Vilvoye — 30 Der Iesbär / Der Offezeer ( (gedichten) | H. Heutz — 31 Bezinning: echtelijke liefde en verantwoord ouderschap

[12de jg.: 1968/2-3] 2 Heemkundige verkenning in de Voerstreek | Jozef Weyns — 12 De markt van Aubel ((IX: uitverkoop) | J.v.V. — 17 ’s-Gravenvoeren - Altembroek (3) | J. Ansay — 21 Onze Overmaasgemeenten en de politieke en godsdienstonlusten in de tweede helft der 16de eeuw (VIII. Onder de bancke van Balen [5]) | J.v.V. — 25 Aktuelle demographische Probleme des ehemaligen Herzogtums Limburg [3] | F. Pauquet — 30 Een merkwaardige verzameling mineralen, fossielen en prehistorie: een levenswerk van wijlen H. Engels — 36 De verdeling van beden en belastingen: 1. in het Land van Daelhem, 2. in het hertogdom Limburg, 3. een interessante klacht — 41 Verrbeej (gedicht) | P. Zimmer — 42 De Elektrikerin (gedicht) | H. Heutz — 43 April (gedicht) | E. Gennen — 44 Uutdrücke uut auwe Tiet (gedicht) | J. Vilvoye — 46 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg: Le loup [suite]) | Maria Barbier

[12de jg.: 1968/4] 2 De Steenboskapel en haar relikwieschatten | J.v.V. — 5 Nordwind (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 6 De markt van Aubel ((X: uitverkoop [2]) | J.v.V. — 9 Aus dem Leben hiesiger Bauern - Francis Cool (Gedenkbuch 1736-1811) | L. Teller — 14 ’s-Gravenvoeren, ten tijde van pastoor Kallen (1) | Just. Ansay — 21 De jaarmarkt te ’s-Gravenvoeren | Car. Waelbers — 22 Wat betekenen onze plaatsnamen? - Zegel, zigel | J.v.V. — 24 Een Overmaas-eigenaardigheid: het aanwijzend voornaamwoord ‘gene’ — 25 Denkt dorah! (gedicht) | P. Zimmer — 26 De Strooef (gedicht) | J. Vilvoye — 27 Der Knien (gedicht) | H. Heutz — 28 De Kookel (gedicht) | J. Vilvoye — 29 Tribulations d’une jeune Parisienne à Moresnet en 18.. (vervolg: L’écho]) | Maria Barbier

[12de jg.: 1968/5-6] 2 De markt van Aubel ((XI: bedenkelijke praktijken) | J.v.V. — 4 Ordonnance de Sa Majesté du 20.12.1771 — 6 Aus dem Leben hiesiger Bauern - Francis Cool (Gedenkbuch 1736-1811): III. Aus der Franzosenzeit - Die brabanter Revolution | L. Teller — 10 ’s-Gravenvoeren, ten tijde van pastoor Kallen (2) | Just. Ansay — 17 La descendance d’Augustin de la Saulx de Gulchen (1734-1805), dernier wautmaître du Duché de Limbourg | G. Gerard — 21 Overmaasflora — 22 Waar haalden de Voerenaars hun naam? | J.A. — 25 Wat betekenen onze plaatsnamen? - Knip | J.v.V. — 26 Notizen über unsere Heimatstadt Eupen | J.V. — 28 De landvrede: een dokukment uit 1368 | J.v.V. — 34 Uit het verleden van Eupen: reglement over d’administratie van ’t Weesen huys (uit het dagboek van burgemeester J.S. Vercken de Vreuschemen) — 36 In Memoriam Prof. Dr. Corneel Heymans, Nobelprijs / Jef van Overloop — 39 De Bejingeschul e Kelmes vör 1914 (gedicht) | H. Heutz — 40 September (gedicht) | E. Gennen — 41 De verwaisselde-n-Aanzog (gedicht) | J. Vilvoye — 42 Uut vervloote Daag (gedicht) | J. Vilvoye — 43 Le château de Navagne | L. Gaumartin

[13de jg.: 1969/1] 2 Een verdwenen nijverheid: de pottenbakkerij van Raeren (1) | J.v.V. — 4 An der Wasserburg (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 5 Reglement van Maria-Theresia, keizerin, voor de pottenbakkers van Raeren, Neurdorp, Titveld en Merols van 9 januari 1760 — 9 De markt van Aubel ((XII: stichtingsakte) | J.v.V. — Kreuzbild (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 14 In Memoriam Mgr. P.J. Broekx — 15 Aus dem Leben hiesiger Bauern - Francis Cool (Gedenkbuch 1736-1811): IV. Aus der Franzosenzeit | L. Teller — 19 ’s-Gravenvoeren, ten tijde van pastoor Kallen (3) | Just. Ansay — 24 Kanttekeningen over huis Altembroek | J. Belonje — 27 De Modepoppe (gedicht) | Leo Teller — 28 Der auwe Pottick (gedicht) | Jean Vilvoye — Van boeken en tijdschriften — 30 Herbstliche Tage (gedicht) | Jean Vilvoye — 31  Le château de Navagne (2) | L. Gaumartin

[13de jg.: 1969/2-3] 2 In Memoriam Hendrik-Jozef van de Wijer — 3 De broederschap van de H. Cornelius te Sint-Pieters-Voeren — 7 ’s-Gravenvoeren, ten tijde van pastoor Kallen (4) | Just. Ansay — 10 De markt van Aubel ((XIII: infrastruktuur) | J.v.V. — 14 Aus dem Leben hiesiger Bauern - Francis Cool (Gedenkbuch 1736-1811) | L. Teller — 18 Moelingen - ditjes en datjes | J. Ansay — 24 La bataille de Woeringen - le duc Jean ‘victorieux’ — 27 Een verdwenen nijverheid: de pottenbakkerij van Raeren (2) | J.v.V. — 30 Wat betekenen onze plaatsnamen? - Peerdsweide | J.v.V. — 32 Geschichte Eginhards und Emmas — 34 Morgen im Venn (gedicht) | J. Vilvoye — 35 Missiunsgedanke (gedicht) | J. Bindels — 36 Mär en Ménong (gedicht) | Leo Teller — 36 Der Sekretär (gedicht) | H. Heutz — 37 D’r Quärien änn sinne Schömmel (gedicht) | J. Vilvoye — 38 Spätherbst / Am Schilfmoor (gedichten) | M.Th. Weinert-Mennicken — 39 La bataille de Woeringen | A. Voisin

[13de jg.: 1969/4] 2 In Memoriam Frans-Hubert Darcis — 8 Iets over paternosters: ‘bidsnoeren met zes tientjes’ — 11 Moelingen - ditjes en datjes (2) | J. Ansay — 16 Een verdwenen nijverheid: de pottenbakkerij van Raeren (3) | J.v.V. — 21 Et oot Wifke (gedicht) — 22 Verglieke (gedicht) | J. Vilvoye — 22 Mitz en Möschke (gedicht) | J. Conin — 25 La bataille de Woeringen (2) | A. Voisin

[13de jg.: 1969/5-6] 2 Voorwoord — 5 Het oeroude gerecht te ’s-Gravenvoeren | J.v.Veldeke — 11 Aus dem Leben hiesiger Bauern - Francis Cool (Gedenkbuch 1736-1811) | L. Teller — 16 Moelingen - ditjes en datjes (3) | J. Ansay — 21 ’s-Gravenvoeren - Winand Heynen | J. Ansay — 26 Een verdwenen nijverheid: de pottenbakkerij van Raeren (3) | J.v.V. — 29 Uittreksels Journaal Vercken - 1766 — 31 ’s-Gravenvoeren: de grafsteen van J. Caenen | J. Ansay — 38 Moondvaart (gedicht) | J. Vilvoye — 39 Rond de kerk van Aubel | J.v.V. — 45 Nog eens César Franck | J.v.V. — 50 Geruhsam steigt die Nacht an Land (gedicht) | E. Gennen — 52 Ooverbörgermeester Muure (gedicht) | J. Vilvoye — 52 Unser Turnlehrer (gedicht) | H. Heutz

[14de jg.: 1970/ Overmaas Jaarboek] 3 Voorwoord — 4 De ‘rookzetel’ — 6 Enkele specifieke kenmerken van de Overmaasdialecten | R. Jongen — 10 Illustratie: Homburg, Membach, Moresnet, Homburg — 12 Les parlers de la région d’Outremeuse dans le complexe dialectal Rhéno-Mosan | A. Boileau — 18 Uit 'Limburg vandaag’: dialect | Fr. van Oldenburg Ermke — 19 Trichter beeldje: tekening door R. Brouwers — 20 De hoeve van Snauwenberg | J. Ansay — 36 Henri François de Bonhomme | J. Ansay — 41 Illustratie: Clermont, Membach, Welkenrath — 42 Der Preusbosch in der ehemaligen Bank Montzen | F. Pauquet — 49 Resolutie boeck der politie vande Banck ende Heerlicheyt van Gemenich — 55 Illustratie: Heinrichskapell, Aubel — 56 Nieuws voor Sint-Pieters-Voeren — 58 Voerense families in de 17de eeuw | J. Ansay — 64 ’s-Gravenvoeren - oud-burgemeesters | J. Ansay — 74 Een Heerlense in de Voerstreek — 75 Une excursion à Fouron-le-Comte | M. Hennen — 79 Illustratie: Homburg — 80 Veljaeren | J. Belonje — 85 Illustratie: Heinrichskapell, Montzen — 86 Rond onze plaatsnamen — 88 Jugenderinnerungen: fast vergessene Kinderspiele | H. Heutz — 92 Illustratie: Moresnet, Montzen, Heinrichskapell — 93 Das Walhorner Bankgericht | V. Gielen — 97 In Memoriam Hendrik Aelvoet — 97 Nota over de Nederlands-Duitse taalgrens in het oude land van Overmaas | H. Aelvoet — 99 Illustratie: Moresnet, Montzen — 100 Moelingen - ditjes en datjes | J. Ansay — 107 Et öschte Auto (gedicht) | J. Bindels — 109 Anemone - Märztag (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 110 Beginenhof in Brügge (gedicht) | M.Th. Weinert-Mennicken — 110 Der Odderdoom! (gedicht) | L. Teller — 111 Herbst (gedicht) | E. Gennen — 112 D’r Hiel - aafgeaindert Spréchwoort (gedicht) | J. Vilvoye — 113 D’r Nattsbraakeler (gedicht) | J. Vilvoye — 114 D’r Knöppel (gedicht) | J. Vilvoye — 115 Et Beispiel (gedicht) | G. Tatas — 116 An mein Patenkind (gedicht) | G. Tatas — 117 An Josee und Rosemarie - An Mimie (gedicht) | G. Tatas — 118 Het haantje op de toren (gedicht) | J.v.V. — 119 Huusméddele van oos Ovaare (gedicht) | J. Vilvoye — bijlage: bezoek aan een kleine stroopstokerij te Aubel | J. Weyns

[15de jg.: 1971/ Overmaas Jaarboek] 1 Jesuïetenhof, tekening door R. Brouwers — 3 Berlieren | J. Belonje — 8 De ‘blanke kerk’ van ’s-Gravenvoeren | J. Ansay — 38 Illustraties: Clermont, Montzen, Baelen, Aubel — 39 Vincentius Warrimont van Aubel, Witheer in de abdij van Averbode (1744-1833) | Trudo J. Gerits — 41 Oud ’s-Gravenvoeren | J. Ansay — 46 Illustraties: Bilstein, Aubel, Homburg, Gravensvuren — 47 Nogmaals de ‘jachtkamer’ van Streversdorp | J. Belonje — 49 Vijf verwante gotische grafkruisjes | J. Nijssen — 61 Het Wit-Kruis te ’s-Gravenvoeren | J. Ansay — 73 Homburg: een oud dokument | M.G. Eijmael — 76 Noorbeek: het proces van Ad. van Duyn, pastoor van 1729 tot 1774 | J. Ansay — 78 Illustraties: Montzen, Moresnet — 79 ’s-Gravenvoeren: het oud jaargetijdenboek Van Wel | Just. Ansay — 96 ’s-Gravenvoeren - familienamen | J. Ansay — 109 Illustraties: Sippenaken, St.Pietersvuren, Reimersdal — 110 De Sint-Annakapel te ’s-Gravenvoeren | Justinus Ansay — 118 Nota i.v.m. het artikel ‘De misdaden van Beusdaal’ | N. Meerman — 119 Och köss ech nochenz! (gedicht) | P. Zimmer — 120 Bergmanssgruss (gedicht) | P. Zimmer — 121 Kaindermulle (gedicht) | J. Vilvoye — 122 Woffsplooeg ömm Oöpe (1790-1889) (gedicht) | J. Vilvoye — 123 Friedhof im Späthebst / Die Weide (gedichten) | Emil Gennen

[16de jg.: 1972/ Overmaas Jaarboek] 3 Uit ’s-Gravenvoerens dialect | J. Ansay — 31 Illustraties: Montzen, Limburg, Gravensvuren — 32 Épigraphie de la commune de Montzen | P. Xhonneux — 70 Épigraphie des parties de la paroisse de Plombières, situées sur les communes de Hombourg et de Gemmenich | P. Xhonneux — 77 Illustraties: Heinrichskapell — 78 Bouwen met vuursteen | E. Nijssen-Vandenabeele en J. Nijssen — 83 Hoevebouwkundige beschouwingen betreffende het huis Royen uit Sint-Martens-Voeren | J. Weyns — 101 Die Grafen von Belderbusch | Viktor Gielen — 104 Illustraties: Abtei Gottesthal — 105 De staatsgrens in de Voerstreek | J. Ansay — 108 Illustraties: Bilstein, Clermont, Aubel, Gemmenich — 109 Thèses soumises à la discussion publique pour obtenir le grade de docteur en droit (1810) — 112 Metaalmijnen van Bleyberg (foto’s) — 113 Ohne Beruf (gedicht) | P. Zimmer — 114 Och köss ech nochenz (gedicht) | P. Zimmer — 115 Aafgeaindert Sprechwoort / Heemkiehr (gedichten) | J. Vilvoye